kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182
Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego

BEZPŁATNA, BEZ CZESNEGO I UKRYTYCH KOSZTÓW MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO GIMNAZJUM i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI

Organ założycielski i prowadzący szkołę:

Fundacja „Edukacja i Sport” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509440 oraz REGON 101826940 NIP 9471985193 z siedzibą w Łodzi – biuro ul. Czernika 1/3.

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Dyrektor Szkoły:
Janusz Rześniowiecki, tel. 570 787 182

Kontakt:
email: kontakt@fundacjaeis.pl

adres:
ul. Czernika 1/3 92 – 538 Łódź

Sekretariat czynny w godz. 8:00-16:00
tel: +48 732-922-425 lub 570-787-182

STATUT MSMS GIMNAZJUM

STATUT MSMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO