kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182
Bez kategorii
UWAGA!!!! WARNING!!!
29 sierpnia 2018

UWAGA!!! Fundacja i szkoła nie pobiera ŻADNYCH opłat za zaproszenia! Zaproszenia do naszej szkoły dyrektor wydaje bezpłatnie!!! The Foundation and the school do not charge any fees for invitations! The school principal issues invitations to our school free of charge!!!

Bez kategorii

English below Osoby z zagranicy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: – wydrukowana i wypełniona umowa z datą 1.09 – świadectwo szkolne – świadectwo urodzenia (kopia lub oryginał) – kserokopia paszportu dziecka i rodziców – karta zdrowia i wyniki badań lekarskich – zdjęcie do legitymacji szkolnej Umowę można otrzymać po wcześniejszym kontakcie mailowym: sekretariat@msms.eu **** People […]