UWAGA!!!! WARNING!!!

UWAGA!!! Fundacja i szkoła nie pobiera ŻADNYCH opłat za zaproszenia! Zaproszenia do naszej szkoły dyrektor wydaje bezpłatnie!!! The Foundation and the school do not charge any fees for invitations! The school principal issues invitations to our school free of charge!!!

Uniwersytet Łódzki partnerem MSMS

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Łódzkiem.  Głównymi celami współpracy są: wspieranie edukacji młodzieży szkolnej, rozwój aktywności sportowej mieszkańców Łodzi oraz promocja działań społecznych podejmowanych przez sektor organizacji pozarządowych – NGO.