Dziennikarstwo sportowe

Na rok szkolny 2021/2022 mamy dla Was nową propozycję. Pierwsza klasa ze specjalizacją dziennikarstwo sportowe, skierowana do wszystkich, którzy czynnie uprawiają sport, a chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w sferze dziennikarstwa.

Klasa dziennikarska tworzona jest przy współpracy z dziennikarzami pracującymi we wszystkich rodzajach mediów – radio, telewizja, prasa, internet.

Uczniom proponujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez osoby na co dzień związane z dziennikarstwem. Liczba dodatkowych zajęć – 4-5 godzin tygodniowo.

W ramach zajęć praktycznych poza warsztatami w radio, telewizji lub prasie przewidujemy wyjazdy na mecze i naukę sporządzania profesjonalnych relacji dziennikarskich. Ponadto grupa dziennikarska będzie zespołem redakcyjnym szkolnej gazetki sportowej.

Najlepsi Uczniowie, w ostatniej klasie oraz po zakończeniu szkoły będą zapraszani do odbycia stażu w rozgłośniach radiowych, w telewizji lub prasie.

Zajęcia z dziennikarstwa sportowego są dodatkowymi zajęciami poza treningami sportowymi. Tylko uczniowie klas mistrzostwa sportowego, uprawiający sport mogą być przyjęci do grupy dziennikarskiej.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupie dziennikarstwo sportowe (15 miejsc) przewidujemy egzamin do tej grupy, którego zasady zostaną opublikowane do końca marca 2021 roku.

Zakładamy przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej, jeżeli jednak obostrzenia sanitarne nie zostaną zmienione, istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie online.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów do klasy aktorskiej przez telefon 570-753-808 lub maila: sekretariat@msms.eu

Wypełnienie karty zgłoszenia do klasy dziennikarskiej jest jednoczesnym zgłoszeniem się na egzamin.

Wykaz kadry pedagogicznej wraz z programem zajęć dziennikarskich dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego zostanie opublikowany do końca marca 2021 roku.

Koszt: 150 zł/mc