Fundacja

Fundacja „Edukacja i Sport”

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000509440
REGON 101826940
NIP 9471985193
ul. Jarosławska 29 93-524 Łódź

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Kontakt: kontakt@fundacjaeis.pl

Prezes Zarządu: Izabella Rześniowiecka tel. 793 220 289

 

Zebrania z rodzicami

 

19.09 - godzina 17.00
SP - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a
LO - 1D


20.09 - godzina 17.00
SP - 6a, 7a
LO - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D