Fundacja

Fundacja „Edukacja i Sport”

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000509440
REGON 101826940
NIP 9471985193
ul. Jarosławska 29 93-524 Łódź

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Kontakt: kontakt@fundacjaeis.pl

Prezes Zarządu: Izabella Rześniowiecka tel. 793 220 289

Zapraszamy do udziału w naborze na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą w zakładce NABÓR

Zapraszamy na Dni Otwarte. 26 maja, godz. 16:30 (SP), godz. 18:00 (LO)

EGZAMINY DO KLAS ARTYSTYCZNYCH - 17 CZERWCA!