Informacje o naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR I TERMINÓW NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁODZI

LINK DO STRONY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU:

lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym terminarz rekrutacji, dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Rekrutacja-informacje-Kuratorium Oświaty

INFORMACJE O ŁODZKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCHURZĄD MISTA ŁODZI:

Informacja – szkoły ponadpodstawowe

Informacja – szkoły branżowe