JAZZ SUMMER CAMP

Fundacja „Edukacja i Sport”, Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport” oraz Fundacja Tkalnia Sztuki, serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat na letni obóz
JAZZ SUMMER CAMP, który odbędzie się w 26-31.08.2023 w ośrodku Międzywody w Ostrowie.

Cena obozu: 1850 zł
Miejsce: https://miedzywody.pl/
Międzywody, ul. Mościcka 1, 87-522

Całkowity koszt JAZZ SUMMER CAMP obejmuje:
1. Nocleg (3-4-5 osobowe pokoje)
2. Pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
3. Wieczory rekreacyjne (ognisko, karaoke, projekcje filmowe)
4. Zabawy integracyjne (trening mentalny, gry, zabawy)
5. Ubezpieczenie NNW
6. Profesjonalną opiekę kadry pedagogiczno-trenersko-wychowawczej
7. Certyfikaty uczestnictwa w obozie
8. Transport autokarem (istnieje możliwość samodzielnego dojazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obozu)
9. Wyspecjalizowany program treningowo-artystyczny:
-taniec klasyczny / progressing ballet technique
-technika tańca jazzowego i współczesnego
-motoryka i akrobatyka sportowa
-improwizacja ruchowa i teatralna
-warsztaty Contemporary Exalt Experience
-formacje tańca jazzowego i współczesnego
-zajęcia indywidualne (solo/duet, dodatkowo płatne)
-stretching, automasaż

Kadra obozu to doświadczeni koordynatorzy, opiekunowie, aktywni artystycznie twórcy, profesjonalni trenerzy, choreografowie:
Kierownik obozu – Nikola Kubicka
Daria Szymańska – jazz, taniec współczesny
Patrycja Fidelus – taniec klasyczny, akrobatyka sportowa

———————————————————

Warunki uczestnictwa oraz płatności:
1. OPŁATA: koszt JAZZ SUMMER CAMP wynosi: 1850 zł
-Wpłatę CAŁOŚCI KWOTY w wysokości 1850 zł należy dokonać do 09.07.2023 roku
Płatności należy dokonać na konto:
Fundacja „Edukacja i Sport” ul. Jarosławska 29, 93-524, Łódź
Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108
Tytuł: Obóz JAZZ SUMMER CAMP + imię i nazwisko uczestnika.
*Opłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na obozie JAZZ SUMMER CAMP.
*Ilość miejsc ograniczona.
*Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie lub mailowo.

2. Posiadanie przez uczestnika obozu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa
w obozie taneczno-akrobatycznym JAZZ SUMMER CAMP.
*W przypadku braku terminowych płatności uczestnik zostanie skreślony z listy rezerwacji oraz przeniesiony na listę oczekujących. W przypadku rezygnacji zarówno po wpłacie I jak i II raty, organizator zastrzega sobie prawo do braku zwrotu wpłaconych środków.

3. DOKUMENTY:
Po dokonaniu opłaty, prosimy o zapoznanie się i wypełnienie odpowiednich dokumentów, które należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres mailowy sekretariat@msms.eu

KARTA UCZESTNIKA OBOZU JAZZ SUMMER CAMP LATO 2023

REGULAMIN OBOZU JAZZ SUMMER CAMP LATO 2023

OGÓLNIE ZASADY OBOZU JAZZ SUMMER CAMP –LATO 2023

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

—————————————————

Szczegółowe informacje:
• Miejsce pobytu: Międzywody, ul. Mościcka 1, 87-522
• Data wyjazdu: 26 sierpnia 2023r.
• Miejsce zbiórki: MSMS „Edukacja i Sport”, ul. Jarosławska 29, Łódź
• Wyjazd: godzina 07:00
• Data powrotu: 31 sierpnia 2023r.
• Miejsce powrotu: Szkoła Tańca ESKADRA, Pabianice,
ul. Łaska 46/48
• Powrót: godzina około 19:00/20:00
(Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie)

Zapisy i kontakt:
sekretariat@msms.eu
Daria Szymańska – trener: 883 290 666
Nikola Kubicka – kierownik obozu: 518 466 898

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania obozu organizator zwraca klientom całość dokonanych wpłat.
W przypadku braku napłynięcia do organizatora odpowiedniej ilości zapisów uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu w terminie najpóźniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, co jest równoznaczne z istnieniem po stronie organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez klienta w terminie 30 dni od daty planowanego zakończenia obozu.

 

Zebrania z rodzicami

 

19.09 - godzina 17.00
SP - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a
LO - 1D


20.09 - godzina 17.00
SP - 6a, 7a
LO - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D