Klasa aktorska

Pierwsza w Łodzi profesjonalna klasa dla tych, którzy marzą o karierze aktorskiej

– 7 godzin zajęć aktorskich w tygodniu

– profesjonalni wykładowcy związani z filmem i teatrem

W programie:

– interpretacja piosenki aktorskiej

– praca nad słowem w utworach literackich

– polska technika tańca współczesnego

– elementarne zadania aktorskie

Składka za dodatkowe zajęcia: 100 zł/miesiąc

Nabór odbędzie się na podstawie sprawdzianu predyspozycji aktorskich.

Egzamin wstępny  obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak:

  • głos,
  • słuch,
  • wymowa,
  • interpretacja.

Wymagane teksty:

  1. Monolog ze sztuki klasycznej pisany wierszem. (Np. Szekspir, Molier)
  2. Wiersz współczesny (Np. Wojaczek, Szymborska, Tuwim)
  3. Proza współczesna lub klasyczna (np. Mrożek, Czechow)

W związku z trwającym stanem epidemicznym dokładny termin egzaminu zostanie
podany do informacji do końca marca 2021 roku. Zakładamy przeprowadzenie egzaminu
w formie stacjonarnej, jeżeli jednak obostrzenia sanitarne nie zostaną zmienione istnieje
możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie online.


Zapraszamy do kontaktu i zapisów do klasy aktorskiej przez telefon 570-753-808 lub
maila: sekretariat@msms.eu

Wypełnienie karty zgłoszenia do klasy aktorskiej jest jednoczesnym zgłoszeniem się na
egzamin.

Kadra

KONRAD KORKOSIŃSKI – 1990r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Aktorskim. Obecnie wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego. Pracował w Teatrach w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Radomiu, z takimi twórcami jak: Waldemar Zawodziński, Agata Duda-Gracz, Grzegorz Wiśniewski, Wojciech Malajkat, Ewa Mirowska, Marcin Brzozowski, Michał Siegoczyński. Aktor dubbingowy, filmowy i serialowy. Pomysłodawca, współzałożyciel i dyrektor Łódzkiego TEATRU ZAMIAST (laureata dwóch „Złotych Masek” najważniejszych wojewódzkich nagród Teatralnych).

PIOTR BONDYRA – 1990r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Aktorskim. Obecnie związany z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Wrocławskim Teatrem Współczesnym, Teatrem Nowym w Łodzi i Teatrem Zamiast. Współpracował z takimi twórcami teatralnymi jak: Agata Duda – Gracz, Paweł Passini, Agnieszka Olsten, Wojciech Malajkat, Grzegorz Wiśniewski, Marek Fiedor, Konrad Imiela. Stworzył wiele ról teatralnych różnych gatunków, w tym role musicalowe. Aktywny aktor filmowy i serialowy. Na stałe związany z grupą teatralną Impro Atak. Prowadzący licznych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży m.in w Teatrze Zamiast w Łodzi oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego.