Klasa o profilu taneczno-teatralnym

Zapraszamy do rekrutacji przyszłych licealistów oraz wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do istniejących klas i posiadają doświadczenie taneczne oraz zainteresowania teatralno-aktorskie do wyjątkowej klasy taneczno-teatralnej w MSMS “Edukacja i Sport”.

PROGRAM KLASY TANECZNO-TEATRALNEJ

Program klasy taneczno-teatralnej obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz uzupełniające (20 godzin lekcyjnych tygodniowo), przedmioty teoretyczne, warsztaty oraz projekty teatralne i choreograficzne. W ramach nauki w MSMS istnieje możliwość uczestnictwa w Uczniowskim Klubie Sportowym i reprezentowania klubu na zawodach.

PROGRAM EDUKACYJNY:

1. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, modern dance, tańce narodowe.

2. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: progressing ballet technique, akrobatyka, kontakt improwizacja, improwizacja ruchowa, ruch sceniczny, technika ruchu i motoryka, elementarne zadania aktorskie (dramat, proza), techniki mowy, dykcji i głosu.

3. PRZEDMIOTY TEORETYCZNE: historia tańca i teatru, analiza dzieła choreograficznego, kompozycja tańca, umuzykalnienie z rytmiką, anatomia i fizjologia ruchu, psychologia sportu, wiedza o kulturze.

4. WARSZTATY
– step, hip-hop, tańce charakterystyczne, contemporary jazz, broadway jazz, break dance, tańce dworskie, taniec nowoczesny, warsztaty oświetlenia scenicznego, wprowadzenie do reżyserii, musical dance, praca z kamerą, joga, taniec fizyczny, partnerowania, sesje fotograficzne – portfolio artystyczne, panele dyskusyjne i spotkania z artystami.

5. PROJEKTY TEATRALNE I CHOREOGRAFICZNE: spektakle, projekty choreograficzne, dyplom artystyczny 


W ramach przynależenia do klasy taneczno–teatralnej i UKS Victoria, Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” oferuje także:

– Obozy taneczno – teatralno – sportowe

– Udział w cyklicznych imprezach i konkursach tanecznych i teatralnych

– Wyjścia i wyjazdy do teatrów dramatycznych, teatrów musicalowych, opery

– Warsztaty

Od kandydatów klas taneczno-teatralnych wymagamy wszechstronności, twórczej wyobraźni przestrzenno-ruchowej, wysokiej sprawności fizycznej i świadomości ciała, poczucia rytmu oraz dobrej kondycji. Ćwiczenia taneczne, ruchowe, kondycyjne i sprawnościowe stanowią 70% zajęć dydaktycznych w czasie programu nauczania i obejmują nie tylko ciało w kontekście anatomicznym, lecz także w kontekście kulturowym i psychologicznym.


Predyspozycje kandydatów zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

1. EGZAMIN PRAKTYCZNY
– zaprezentowanie krótkiego układu choreograficznego w dowolnej technice tańca (ok 1-2 min)
– lekcja tańca klasycznego (drążek i krótka forma na środku)
– lekcja tańca jazzowego (rozgrzewka, technika, koordynacja, krótka choreografia)
– umuzykalnienie/rytmika (sprawdzenie predyspozycji głosowych i poczucia rytmu)
– zadania aktorskie (możliwość przygotowania swojego tekstu, wiersza lub prozy oraz zadanie sceny aktorskiej)

2. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie kultury tańca.

Egzamin ma na celu oceny predyspozycji oraz zainteresowań. Do oceny merytorycznej należą takie składowe, jak poczucie rytmu, koordynacja, pamięć ruchowa, muzykalność, kreatywność oraz warunki fizyczne i motoryczne.

Na egzamin proponowany jest dopasowany strój niekrępujący ruchów oraz podkreślający linię ciała. Prosimy o przygotowanie muzyki na pendrivie.

TERMIN EGZAMINÓW WKRÓTCE

Czesne 350 ZŁ/MIESIĄC

W przypadku uczestnictwa w UKS Victoria Maestria – dodatkowa opłata związana z indywidualnym przygotowaniem do zawodów.

Kadrę klasy taneczno-teatralnej tworzą doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy oraz pedagodzy – absolwenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i K. Bacewiczów w Łodzi, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, i wielu innych.

Pieczę nad klasą taneczno-teatralną sprawuje Daria Szymańska.

Daria Szymańska | BIO | 2021
Tancerka, choreograf, pedagog tańca, performerka, scenografka, członkini Stowarzyszenia Targowa 62. Obecna współkoordynatorka projektu Szwalnia Kolektyw w Teatrze Szwalnia w Łodzi. Założycielka Connecting Arts and Theatre Dance Company. Twórczyni własnej metodyki pracy i programu nauczania profesjonalnych tancerzy, aktorów, muzyków i amatorów ruchu: contemporary exalt experience oraz physical/theatre contemporary. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi, a także Akademii Muzycznej Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski (Specjalność: Choreografia i Techniki Tańca) Była studentką Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru, Specjalność: Projektowanie Ubioru oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi przy Wydziale Organizacji
Produkcji Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej. Otrzymała certyfikat instruktora tańca współczesnego honorowany w krajach UE wydany przez Rektora Akademii Sportu. Uzyskała certyfikat ukończenia projektu „Profesjonalny tancerz tańca współczesnego” wydany przez Akademię Sztuki Tańca. Ukończyła Kursu Instruktora Tańca, zorganizowanego przez Ośrodek Instruktorsko Metodyczny przy ŁDK pod patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego Specjalność: taniec współczesny. Jako tancerka posiada doświadczenie i kwalifikacje w technice tańca towarzyskiego, międzynarodową klasę „S”. Ważniejsze produkcje teatralne i filmowe: „PlasticFantastic” „Grażyna”, „Dżuma”, „Link”, „Luminous”, „Equilibrium”, „Isolation”, „Sequence”, „flow”, „breathing.lodz, ”Dance Macabre” „Mgnienie”, „Moments” „Mgnienie”, „Ubodło”, „Lucy”, warsztaty Ewy Braun 2017,2018, projekt DJI, „Papierowe Kwiaty” „KABARET” musical dyplomowy PWSFTViT 2018, „NIE JEDZ TEGO TO JEST NA ŚWIĘTA”, „OLEANNA”. Współpracuje i współtworzy spektakle teatralne w teatrze Chorea w Łodzi: „Tragedia Jana”, „2045 Miniopera Metafizyczna”, „Salto Mortale” „Śmierć siedzi na gruszy i się nie rusza”. Od ponad piętnastu lat zaraża swoim optymizmem. Nieustannie poszukuje możliwości łączenia rzeczy, których nie da się połączyć, i znajdowania nowych perspektyw na znane wyzwania. Wewnętrzna pewność siebie i motywacja pozwala jej podejmować ryzyko i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się od 1 lutego 2023 roku

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą w zakładce NABÓR

Zapraszamy na Dni Otwarte. 24 lutego godz. 16:30 (SP), godz. 18:00 (LO)