Klasa o profilu taneczno-teatralnym

Serdecznie zapraszamy do pierwszej w Łodzi klasy taneczno-teatralnej dającej możliwość uzyskania tytułu instruktora tańca!

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” we współpracy z Klubem Sportowym AD ASTRA – obecnymi Mistrzami Świata w tańcu sportowym (IDF), ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu taneczno-teatralnym.

Zapraszamy przyszłych licealistów, którzy posiadają doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na temat teatru, tańca oraz ekspresji scenicznej pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli tańca.

Nasze liceum jest idealną propozycją dla wszystkich osób, które obok przygotowania do egzaminu maturalnego poszukują możliwości rozwijania swoich umiejętności tanecznych i aktorskich w środowisku uczniów dzielących wspólnie pasje oraz zainteresowania.

Klasa o profilu taneczno-teatralnym obejmuje ramowy program nauczania liceum ogólnokształcącego (istnieje możliwość wybrania przedmiotów rozszerzonych) oraz program przedmiotów uzupełniających (dodatkowych – 16 godzin tygodniowo).

Łączenie form wykładowych z warsztatami twórczymi tworzy spójną ramę programową dającą doskonałą bazę do dalszego kształcenia w zakresie praktyki oraz teorii teatru i tańca.

Program zajęć uzupełniających

Warsztaty taneczne:

 • przedmioty wiodące: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy i formy t-w nowoczesnych
 • przedmioty dodatkowe: polskie tańce narodowe, formy t-w nowoczesnych: break dance, hip hop

Warsztaty gimnastyczne:

 • podstawy akrobatyki sportowej
 • podstawy gimnastyki artystycznej

 Warsztaty teatralno-taneczne i teatralne:

 • przedmioty wiodące: kompozycja tańca – choreografia
 • przedmioty dodatkowe: analiza dzieła choreograficznego, gra aktorska, wprowadzenie do sztuki teatru, elementarne zadania aktorskie w planie dramatycznym i plastycznym, praca nad rolą, techniki ruchu scenicznego, improwizacja ruchowa, kontakt improwizacja

 Dodatkowe przedmioty teoretyczne:

 • wiedza o tańcu, wiedza o teatrze.

Oferujemy również możliwość uzyskania uprawnień instruktora tańca (program realizowany w ostatniej klasie liceum).

 

Podstawowe cele edukacyjne w klasie o profilu taneczno-teatralnym:

 • zapewnienie uczniom możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości
 • stworzenie sytuacji edukacyjnej, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej w charakterze instruktora tańca oraz do kontynuowania nauki na uczelniach sportowych i artystycznych (wychowanie fizyczne, pedagogika kultury fizycznej, pedagogika tańca, taniec, choreografia, aktor teatru tańca, aktorstwo) oraz na innych kierunkach humanistycznych
 • stworzenie warunków edukacyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne równolegle realizując ogólnokształcący program nauczania z zachowaniem odpowiedniego balansu zajęć ogólnokształcących i sportowych

 

Warunki przyjęcia:

Kandydaci do klasy tanecznej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Egzamin praktyczny:
 • prezentacja solo; układ choreograficzny w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:00 min. do 2:30 min.
 • sprawdzian praktyczny w postaci nauki kilku krótkich kombinacji tanecznych, które następnie kandydaci powtórzą z podziałem na grupy.

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu taneczno-teatralnym. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: poczucie rytmu oraz muzykalność, koordynację ruchową i warunki fizyczne.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie tańca.

Na egzamin należy zabrać wygodny, dopasowany strój, nie krępujący ruchów. Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze opartej na formule warsztatowej.

Informacje o terminie egzaminu pojawią się wkrótce.

Zapisy na egzamin:

SEKRETARIAT SZKOŁY – EWELINA KUBICKA

tel: (+48) 570 753 808

email: sekretariat@msms.eu

UWAGA!

Z uwagi na sportowy charakter klasy taneczno-teatralnej, a tym samym udział uczniów tej klasy w różnorodnych zawodach sportowych zostaje przyjęta nienaruszalna zasada, że osoby będące uczniami klasy taneczno-teatralnej Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” są jednocześnie i WYŁĄCZNIE zawodnikami Klubu Sportowego Ad Astra.

Kosz uczestnictwa w zajęciach tanecznych: 300 zł./mc

Poniżej przedstawiamy pedagogów Klubu Sportowego AD ASTRA, którzy poprowadzą zajęcia z przedmiotów uzupełniających:

Adam Grabarczyk – solista baletu Teatru Wielkiego w Łodzi oraz pedagog. Wykształcenie baletowe uzyskał w Państwowej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Ukończył także Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Pedagogika baletu. Od 1986 roku związany z zespołem baletowym opery łódzkiej. Największe uznanie zyskał jako: Jezus w Próbie, Królewicz, Macocha i Wiedźma w Królewnie Śnieżce, tytułowy Amerykanin w Paryżu, Armand w Damie kameliowej, Demetriusz w Śnie nocy letniej, Leopold w Amadeuszu, Macocha w Kopciuszku, Adam w Odwiecznych pieśniach. Ponadto ma na swoim koncie takie role jak: Ojciec Zosi, Mendelson, Podpalacz w Ziemi obiecanej, Słońce w Carmina burana, Andres w Opowieściach Hoffmanna (opera), Doctore, Kapitano w Napoju miłosnym (opera) oraz role solowe w Kolorze Żółtym i Bolerze.

Aleksandra Lewy – choreograf,  teatrolog, pedagog, instruktor tańca i nauczycielka wiedzy o kulturze. Absolwentka Choreografii i teorii tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła również  filozofię i kulturoznawstwo spec. Literaturoznawstwo oraz Podyplomowe Studia, także  na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Nowoczesne technologie w Turystyce (Wydział Geograficzny). Ukończyła kurs pedagogiczny (UŁ), kurs instruktora tańca, instruktora fitness i rekreacji ruchowej (UŁ), kurs animatora czasu wolnego (UŁ) oraz kurs instruktora teatralnego (szkolenie dla nauczycieli, Teatr Pinokio). W między czasie ukończyła także studium Masters Art Performing w Wielkiej Brytanii. Sztuki aktorskiej uczyła  się w Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu oraz w Policealnym Studiu Aktorskim Lart Studio w Krakowie. W zakresie tańca współczesnego, jazzowego i klasycznego szkoliła się m.in. w Londynie (Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Pineapple Dance Studios, London Contemporary Dance School, Royal Dance Academy of Dance), Portugalii (Escola de Dança do Conservatório Nacional), Francji (Studio Harmonic), Niemczech (Tanz Fabric Berlin). Doświadczenie sceniczne zbierała już od najmłodszych lat, tańczyła między innymi we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Finlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii, pracowała również w  Teatrze Wielkim w Poznaniu. Uczyła się od takich nauczycieli jak Madeeine Waters, Tory Trotter, Roland Price, Emma Northmore, Alex Turner. Od ponad 10 lat szkoli dzieci i młodzież w zakresie tańca jazzowego i współczesnego, z powodzeniem przygotowując je do zawodów sportowych i festiwali tanecznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Współpracuje ze Szkołą Baletową na Krecie (Balet school Vasilaki Ntina) oraz z Akademią Artystyczną Turku Arts Academy (Finland). W 2015 roku w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi. Założycielka, choreograf i instruktor Zespołu Tańca Nowoczesnego AD ASTRA,  trenerka tańca sportowego tegorocznych i ubiegłorocznych Mistrzyń Świata w Tańcu Sportowym. W Klubie Sportowym AD ASTRA prowadzi 4 grupy, na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowuje także solistki do zawodów sportowych sygnowanych przez Ministerstwo Sportu.

Katarzyna Gorczyca – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Jej spektakle dyplomowe to: „ Superbohaterów 10/9” reż. Błażej Peszek, „ Working Title EGO” reż. Jens Van Daele, „ Ubu Król” reż. Jerzy Stuhr. Laureatka min.: Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie (monodram „Dziewictwo”2009 r),  I Połczyńskiego Festiwalu Tańca (spektakl „Samsara” 2013 r),konkursu choreograficznego 3..2..1 taniec w Krakowie i Warszawskiej Platformy Tańca 2016 („#DBRMPP” 2016 r). Współzałożycielka grupy LineAct ( spektakl „ Zakorzenieni”, „Oplątane”). Współpracowała z Teatrem Śląskim w Katowicach oraz z Teatrem Komedia w Warszawie. Obecnie asystentka reżysera Briana Michaelsa, z którym realizuje międzynarodowy projekt „Lysistrata. PAFOS 2017”. Ich współpracowała rozpoczęła się przy spektaklu „ Wiele hałasu o nic” na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu oraz przy międzynarodowej produkcji „Much Ado About Nothing” podczas Folkwang Shakespeare Festival- 2016 w Essen.

Anna Ciszowska – teatrolog, reżyser teatru dzieci i młodzieży, pedagog teatralny i animatorka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Od 1997 roku instruktorka teatralna i nauczycielka wiedzy o kulturze w VI L0 im. J. Lelewela w Łodzi, od 2011 roku kierowniczka działu Wydarzeń Okołoteatralnych w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Dotknij Teatru –  łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

Maria Kuśnierz – choreograf, konsultant merytoryczny, pedagog, teoretyk tańca, mgr sztuki w specjalności pedagogika baletu. Z tańcem związana od dzieciństwa, to jej pasja i wykonywany zawód. W latach 1980 – 90 tancerka dziecięcego ,a następnie Reprezentacyjnego Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W latach 1993 – 97 odbyła studia magisterskie w specjalności „pedagogika baletu” w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w roku 2003 Podyplomowe Studia Teorii Tańca. Od 1997 roku pracuje nieprzerwanie jako pedagog tańca ludowego i charakterystycznego, a także wykładowca teorii  tańca w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi oraz udziela się choreograficznie w Zespołach Pieśni i Tańca w kraju i za granicą.W latach 1994 – 2007 pracowała jako choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”. Zespół w czasie tych trzynastu lat, wziął udział w Festiwalach Międzynarodowych w Serbii, Francji, Holandii, Finlandii, We Włoszech oraz Korei Północnej i zdobył aż siedem z siedemnastu nagród uzyskanych na przestrzeni pięćdziesięciu lat swojego istnienia, a są to : 1997- Medal Dwudziestolecia Województwa Sieradzkiego oraz Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki przyznane w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty”, 1998 – Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury, 1999 – Wyróżnienie za technikę taneczną przyznane podczas Wojewódzkiego Festiwalu „Tradycje” oraz III nagroda w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Tańca Ludowego – Płock 99. W roku 2000 – III nagroda w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego w Płocku, 2003– Pierwsza Nagroda Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje”. W latach 2008 – 10 była kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W tym czasie podarowała zespołowi własne pomysły i choreografie „Tańce sieradzkie” , kujawiaka do muzyki Henryka Wieniawskiego oraz widowisko dla dzieci „Pastorałka” którego premiera odbyła się w Filharmonii Łódzkiej. Zespół odbył w tym czasie trzy wyjazdy zagraniczne : do Hiszpanii, Rumunii i Niemiec, gdzie brał udział w Międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Anna Banasik – tancerka, choreograf oraz pedagog tańca. Absolwentka  Akademii Muzycznej na kierunku Choreografia i techniki taneczne w Łodzi. Posiada również ukończony kurs choreografii scenicznej zakończony uzyskany choreografa kat. II. Ukończyła szkołę teatralno-taneczną w Krakowie o profilu Aktor teatru tańca współczesnego. Swoje poszukiwania ruchowe zagłębia w technikach takich, jak taniec współczesny, modern, taniec fizyczny, kontakt improwizacja, a także w innych formach aktywności cielesnej, wśród których znajdują się Ashtanga Joga, pilates, parkour oraz partnerowania w powietrzu. Swoje doświadczenie sceniczne zdobywa biorąc udział w różnych produkcjach i projektach teneczno-choreografincznych. Doskonali swoje umiejętności w Teatrze Tańca KIJO oraz Teatrze V6 w Łodzi. Podczas swojej kilkunastoletniej edukacji tanecznej miała okazję szkolić się pod okiem takich artystów, jak: Aleksander Kopański, Tomasz Wygoda, Jakub Lewandowski, Anna Maria Krysiak, Iwona Olszowska, Natalia Iwaniec, Dawid Lorenc, Anna Piotrowska, Jacek Owczarek, Witold Jurewicz, Michał Ratajski, Krzysztof Skolimowski, Anna Wytych – Wierzgacz.

Anita Usielska – trener i sędzia gimnastyki artystycznej. Licencjonowana instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness i nowoczesne formy gimnastyki oraz instruktorka sportu w dyscyplinach: gimnastyka artystyczna oraz akrobatyka sportowa, posiadająca także przygotowanie pedagogiczne, która z powodzeniem przez lata umiejętnie łączyła sport z edukacją.

W latach 2006-2014 była instruktorką gimnastyki artystycznej w UKS 41 Łódź, w latach 2015-2016 współpracowała z sekcją wyczynowej gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź. Od 2014 roku z pasją oddaje się prywatnemu nauczaniu gimnastyki artystycznej w LA PASSIONE Łódź, a od 2017 roku, również w LA PASSIONE Wrocław.

Marek Sosnowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener akrobatyki sportowej II klasy, nauczyciel wychowania fizycznego z dwudziestoletnią praktyką, współpracuje z MSZS organizując zawody sportowe, masażysta I i II stopnia, kinezjoterapeuta, ukończył oligofrenopedagogikę, pracuje z dziećmi z dysfunkcjami.