Klasa taneczno-teatralna

Zapraszamy do rekrutacji przyszłych licealistów oraz wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do istniejących klas i posiadają doświadczenie taneczne oraz zainteresowania teatralno-aktorskie do wyjątkowej klasy taneczno-teatralnej w MSMS „Edukacja i Sport”.

PROGRAM KLASY TANECZNO-TEATRALNEJ

Program klasy taneczno-teatralnej obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz uzupełniające. 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych. Dodatkowo w ramach programu odbywają się projekty kreatywne, przedstawienia taneczne i teatralne, gala dyplomowa, współpraca z uczelniami artystycznymi i teatrami, warsztaty, obozy. W ramach nauki w MSMS istnieje możliwość uczestnictwa w Uczniowskim Klubie Sportowym i reprezentowania klubu na zawodach i turniejach.

PROGRAM EDUKACYJNY:

1. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:
taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, modern dance, musical jazz, tańce narodowe.

2. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
progressing ballet technique, akrobatyka sportowa, kontakt improwizacja, kompozycja i choreografia, improwizacja ruchowa, ruch sceniczny, technika ruchu i motoryka, elementarne zadania aktorskie (dramat, proza), rytmika i umuzykalnienie, dykcja i emisja głosu, trening mentalny.

3. PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
historia tańca i teatru, analiza dzieła choreograficznego, anatomia i fizjologia ruchu, psychologia sportu, wiedza o kulturze.

4. WARSZTATY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:
obozy taneczno-teatralne, wyjścia i wyjazdy do teatrów dramatycznych, teatrów musicalowych, opery, warsztaty taneczne i szkolenia (contemporary jazz, tańce latynoamerykańskie, broadway jazz, break dance, step, hip-hop, tańce charakterystyczne, itp.), warsztaty oświetlenia scenicznego, wprowadzenie do reżyserii, praca z kamerą, joga, taniec fizyczny, partnerowania, sesje fotograficzne, portfolio artystyczne dla klas maturalnych, panele dyskusyjne i spo
tkania z artystami.

5. PROJEKTY TEATRALNE I CHOREOGRAFICZNE:
spektakle, projekty teatralno-taneczne, repertuar dyplomowy, projekty filmowe.

6. KLUB SPORTOWY UKS VICTORIA MAESTRIA:
zajęcia indywidualne, duety, mini formacje, formacje jazz, formacje contemporary/jazz.

Od kandydatów klas taneczno-teatralnych wymagamy wszechstronności, twórczej wyobraźni przestrzenno-ruchowej, wysokiej sprawności fizycznej i świadomości ciała, poczucia rytmu oraz dobrej kondycji. Ćwiczenia taneczne, ruchowe, kondycyjne i sprawnościowe stanowią 70% zajęć dydaktycznych w czasie programu nauczania i obejmują nie tylko ciało w kontekście anatomicznym, lecz także w kontekście kulturowym i psychologicznym.

CZESNE: 600 zł/miesiąc płatne cały rok kalendarzowy

WPISOWE: 500 zł (w ramach opłaty uczeń otrzymuje szkolną koszulkę i bluzę)

Predyspozycje kandydatów zostaną zweryfikowane podczas 2-etapowego egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. TERMIN: 15.06.2024 godz. 11:00

1. Etap – EGZAMIN PRAKTYCZNY
– lekcja tańca klasycznego (drążek i krótka forma na środku)
– lekcja tańca jazzowego (rozgrzewka, technika, koordynacja, krótka choreografia)
– rytmika o umuzykalnienie (sprawdzenie predyspozycji głosowych i poczucia rytmu)
– zadania aktorskie (możliwość przygotowania swojego tekstu, wiersza lub prozy lub zadanie sceny aktorskiej/improwizacji)
– zaprezentowanie krótkiego układu choreograficznego w dowolnej technice tańca (ok 1-2 min)

2. Etap – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie kultury i sztuki tańca.

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności taneczno-teatralnych i predyspozycji twórczych. Do oceny merytorycznej należą takie składowe, jak poczucie rytmu, koordynacja, pamięć ruchowa, muzykalność, kreatywność oraz warunki fizyczne i motoryczne.
Na egzamin proponowany jest dopasowany strój niekrępujący ruchów oraz podkreślający linię ciała. Prosimy o przygotowanie muzyki na pendrivie.

Osoby, które dostały się do klasy taneczno-teatralnej dostaną informację o pozytywnym rozpatrzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Kadrę Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych tworzą doświadczeni i wykwalifikowani tancerze, choreografowie, aktorzy, trenerzy oraz pedagodzy – absolwenci: Akademii Muzycznej im. Grażyny i K. Bacewiczów (Łódź), Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej (Łódź), Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina w Warszawie (choreografia i teoria tańca), Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella (Łódź), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (tancerz-choreograf), Szkoły Baletowej im. M. M. Szewczenko w Gliwicach, Anton Bruckner Privatuniversität (Linz, Austria), Akademii Trenerów Mentalnych i Psychologii Sportu dzieci i młodzieży, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia.

Ponadto są to artyści, tancerze i aktorzy: Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Narodowego i Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Chorea Łódź, Teatru O.de.la (Rzeszów), Teatr Żydowski (Warszawa), Teatr Rampa (Warszawa), Wrocławskiego Teatr Tańca, Warszawskiej Opera Kameralna, Teatru Komedii Impro w Łodzi, Instytutu Kultury Współczesnej – Uniwersytet Łódzki, Polskiego Forum Choreologicznego oraz Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, Connecting Arts and Thetare Dance Company, Zespółu Tańca Ludowego „Harnam”, Klubu Sportowego „Czarne Stopy”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Eskadra”, Fundacji „Tkalnia Sztuki”, Stowarzyszenia TEAM Teatr Malutki i Przyjaciele.

ZASADY I ETAPY REKRUTACJI:

1. Prowadzimy nabór ciągły.

2. Należy kartę zgłoszenia do szkoły:
wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowysekretariat@msms.eu 
(po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie).

3. Egzamin wstępny do klasy taneczno-teatralnej:
TERMIN EGZAMINU: 15 czerwca 2024 r. godz. 11:00
MIEJSCE EGZAMINU: MSMS, Jarosławska 29 (sala baletowa)


4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się podczas egzaminu wstępnego. Na rozmowę należy dostarczyć wydruk ocen z I semestru klasy 8 SP i świadectwo z ukończenia klasy 7 SP.

5. Podczas rozmowy następuje decyzja o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego 
W przypadku klas: street dance, taneczno-teatralnej, aktorskiej poza rozmową kwalifikacyjną z Dyrektorem szkoły warunkiem przyjęcia do klasy jest pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego.

6. Podpisanie umowy o świadczenie usług (umowa ze szkołą).

7. Przesłanie/Dostarczenie do 15 lipca 2024 r.:
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o egzaminie ósmej klasy, 2 zdjęć do legitymacji szkolnej, zaświadczenia – zgoda od lekarza o braku przeciwskazań do uczęszczania do szkoły sportowej, karty zdrowia.
*Uczniowie spoza Polski proszeni są o dodatkowe dostarczenie kserokopii świadectwa urodzenia, ostatniego świadectwa oraz charakterystyki ze szkoły. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. 

8. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

9. Czesne za klasy artystyczne wynosi 600 zł miesięcznie płatne cały rok kalendarzowy.

W przypadku uczestnictwa w UKS Victoria Maestria – dodatkowa opłata związana z indywidualnym przygotowaniem do zawodów.
100 zł / mies. – grupy formacyjne
140 zł / 1 godz. – zajęcia solo
180 zł / 1 godz. – zajęcia duet

Pieczę nad klasą taneczno-teatralną sprawuje Daria Szymańska.

Daria Szymańska | BIO | 2021
Tancerka, choreograf, pedagog tańca, performerka, scenografka, członkini Stowarzyszenia Targowa 62. Obecna współkoordynatorka projektu Szwalnia Kolektyw w Teatrze Szwalnia w Łodzi. Założycielka Connecting Arts and Theatre Dance Company. Twórczyni własnej metodyki pracy i programu nauczania profesjonalnych tancerzy, aktorów, muzyków i amatorów ruchu: contemporary exalt experience oraz physical/theatre contemporary. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi, a także Akademii Muzycznej Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski (Specjalność: Choreografia i Techniki Tańca) Była studentką Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru, Specjalność: Projektowanie Ubioru oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi przy Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej. Otrzymała certyfikat instruktora tańca współczesnego honorowany w krajach UE wydany przez Rektora Akademii Sportu. Uzyskała certyfikat ukończenia projektu „Profesjonalny tancerz tańca współczesnego” wydany przez Akademię Sztuki Tańca. Ukończyła Kursu Instruktora Tańca, zorganizowanego przez Ośrodek Instruktorsko Metodyczny przy ŁDK pod patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego Specjalność: taniec współczesny. Jako tancerka posiada doświadczenie i kwalifikacje w technice tańca towarzyskiego, międzynarodową klasę „S”. Ważniejsze produkcje teatralne i filmowe: „PlasticFantastic” „Grażyna”, „Dżuma”, „Link”, „Luminous”, „Equilibrium”, „Isolation”, „Sequence”, „flow”, „breathing.lodz, ”Dance Macabre” „Mgnienie”, „Moments” „Mgnienie”, „Ubodło”, „Lucy”, warsztaty Ewy Braun 2017, 2018, projekt DJI, „Papierowe Kwiaty” „KABARET” musical dyplomowy PWSFTViT 2018, „NIE JEDZ TEGO TO JEST NA ŚWIĘTA”, „OLEANNA”. Współpracuje i współtworzy spektakle teatralne w teatrze Chorea w Łodzi: „Tragedia Jana”, „2045 Miniopera Metafizyczna”, „Salto Mortale” „Śmierć siedzi na gruszy i się nie rusza”. Od ponad piętnastu lat zaraża swoim optymizmem. Nieustannie poszukuje możliwości łączenia rzeczy, których nie da się połączyć, i znajdowania nowych perspektyw na znane wyzwania. Wewnętrzna pewność siebie i motywacja pozwala jej podejmować ryzyko i stawiać czoła nowym wyzwaniom.