Kontakt

Sekretariat:

Marzena Szuba sekretarz szkoły
tel: (+48) 574 692 198
, email: m.szuba@msms.eu

Ewelina Kubicka – wicedyrektor szkoły ds. administracyjnych
tel: (+48) 570 753 808, email: sekretariat@msms.eu / email: sekretariat_sp@msms.eu

Dyrekcja szkoły:

DYREKTOR
Izabella Rześniowiecka-Walter
email: i.walter@msms.eu / kontakt@fundacjaeis.pl

WICEDYREKTORZY SZKOŁY:
Tomasz Jęk, tel: (+48) 570 787 182, email: t.jek@msms.eu
Beata Gralewska, tel: (+48) 732 922 425, email: b.gralewska@msms.eu
Ewelina Kubicka, tel: (+48) 570 753 808, email: sekretariat@msms.eu / sekretariat_sp@msms.eu

Szkoła Podstawowa „Edukacja i Sport”
Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport”

ADRES:

ul. Jarosławska 29, 93-524 Łódź

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Wpłaty na Uczniowski Klub Sportowy Victoria Łódź:
PKOBP S.A. nr rachunku 34 1020 3378 0000 1102 0367 3530