Matura

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2023 (uczniowie kończący szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i w latach następnych)

  1. O egzaminie
  2. Podstawa programowa
  3. Informatory
  4. Harmonogram, komunikaty, informacje
  5. Materiały dodatkowe

DEKLARACJE MATURALNE

DEKLARACJA W WERSJI PDF (drukujemy, wypełniamy i oddajemy podpisaną w szkole)

DEKLARACJA W WERSJI DOC (wypełniamy na komputerze, drukujemy i oddajemy podpisaną w szkole)

E-DEKLARACJA (dla posiadaczy konta ZIU – będą dostępne po 20 września – wypełniamy online, drukujemy i podpisaną oddajemy w szkole) – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA E-DEKLARACJI