O szkole

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” wpisana do rejestru Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami ewidencyjnymi DSS-Ed VIII.4430.94.2014 oraz DSS-Ed VIII.4430.95.2014  prowadzi nabór ciągły do klas o następujących specjalnościach sportowych: piłka nożna chłopców i dziewcząt, judo, piłka ręczna, boks, badminton, hokej oraz strzelectwo sportowe. Szkoła prowadzi także klasy: aktorską, Street Dance, taneczno-teatralną i e-sportową. Szkoła oferuje dwa poziomy kształcenia: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące.

Terminy rekrutacji, egzaminu sprawnościowego do MSMS, dokumenty, które należy złożyć oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Nabór”. Uwaga!!! Termin egzaminu sprawnościowego będzie podany indywidualnie dla każdego kandydata. W czasie egzaminów sprawnościowych należy okazać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie sprawnościowym. Egzamin sprawnościowy ocenia poziom zaawansowania i predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Zdolności merytoryczne.

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „Edukacji i Sport” o ma swoją siedzibę w Łodzi – przy ul. Jarosławskiej 29 w budynku szkolnym o bardzo dobrym standardzie pomieszczeń dydaktycznych (sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, biblioteka) oraz z zapleczem sportowym znajdującym się na terenie monitorowanym, dozorowanym przez całą dobę. Szkoła pomaga w zakwaterowaniu w bursie szkolnej.

Szkoła korzysta z obiektów i urządzeń sportowych: hali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami piłki koszykowej i piłki siatkowej, stadionów sportowych z bieżnią lekkoatletyczną, pełnowymiarowego boiska o nawierzchni trawiastej i boisk treningowych do piłki nożnej, boisk pełnowymiarowych do piłki siatkowej, siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt treningowy, sali wyposażonej w profesjonalne maty do sportów walki, szatni, natrysków.

Kadrę szkoły tworzą najlepsi specjaliści: trenerzy, fizjoterapeuta, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagog szkolny oraz psycholog.

Motto szkolne: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Uczniowie spoza Łodzi zakwaterowani są w bursie szkolnej.

Przyjęcia uczniów do szkoły odbywają się przez cały rok szkolny.

Organ założycielski i prowadzący szkołę:

Fundacja „Edukacja i Sport” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509440 oraz REGON 101826940 NIP 9471985193 z siedzibą w Łodzi – ul. Jarosławska 29.

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Zapraszamy do udziału w naborze na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą w zakładce NABÓR

Zapraszamy na Dni Otwarte. 26 maja, godz. 16:30 (SP), godz. 18:00 (LO)

EGZAMINY DO KLAS ARTYSTYCZNYCH - 17 CZERWCA!