kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182

O szkole

BEZPŁATNA, BEZ CZESNEGO

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” wpisana do rejestru Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami ewidencyjnymi DSS-Ed VIII.4430.94.2014 oraz DSS-Ed VIII.4430.95.2014 o uprawnieniach szkół publicznych prowadzi nabór ciągły do klas o następujących specjalnościach sportowych: Koszykówka, Piłka siatkowa, Pływanie, Piłka nożna chłopców i dziewcząt, Judo, Piłka Ręczna, Tenis ziemny, Boks, Strzelectwo. Szkoła prowadzi także klasy na zasadach ogólnych bez specjalności sportowych i klasy: aktorską, taneczną i e-sportową. Szkoła oferuje dwa poziomy kształcenia: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące.

Terminy rekrutacji, egzaminu sprawnościowego do MSMS, dokumenty, które należy złożyć oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Nabór”. Uwaga!!! Termin egzaminu sprawnościowego będzie podany indywidualnie dla każdego kandydata. W czasie egzaminów sprawnościowych należy okazać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie sprawnościowym. Egzamin sprawnościowy ocenia poziom zaawansowania i predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Zdolności merytoryczne.

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „Edukacji i Sport” o uprawnieniach szkół publicznych ma swoje siedziby w Łodzi – Szkoła Podstawowa przy ul. Jarosławskiej 29 a Liceum przy ul. Brzozowej 5/7 w budynkach szkolnych o bardzo dobrym standardzie pomieszczeń dydaktycznych (sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, biblioteka) oraz sportowych znajdującym się na terenie monitorowanym, dozorowanym przez całą dobę. Szkoła oferuje zakwaterowanie w bursie szkolnej.

Szkoła korzysta z obiektów i urządzeń sportowych: hali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami piłki koszykowej i piłki siatkowej, stadionów sportowych z bieżnią lekkoatletyczną, pełnowymiarowego boiska o nawierzchni trawiastej i boisk treningowych do piłki nożnej, boisk pełnowymiarowych do piłki siatkowej, siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt treningowy, sali wyposażonej w profesjonalne maty do sportów walki, szatni, natrysków.

Kadrę szkoły tworzą najlepsi specjaliści: trenerzy, fizjoterapeuta, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagog szkolny oraz psycholog.

Motto szkolne: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

KOSZTY SZKOLNE – SZKOŁA BEZPŁATNA

SZKOŁA PODSTAWOWA – BEZ CZESNEGO
LICEUM – BEZ CZESNEGO

Uczniowie spoza Łodzi zakwaterowani są w bursie szkolnej.

Przyjęcia uczniów do szkoły odbywają się przez cały rok szkolny.

Organ założycielski i prowadzący szkołę:

Fundacja „Edukacja i Sport” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509440 oraz REGON 101826940 NIP 9471985193 z siedzibą w Łodzi – biuro ul. Brzozowa 5/7.

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STATUT MSMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO