kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182

O szkole

BEZPŁATNA, BEZ CZESNEGO I UKRYTYCH KOSZTÓW

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa, Gimnazjum „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” wpisana do rejestru Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami ewidencyjnymi DSS-Ed VIII.4430.94.2014 oraz DSS-Ed VIII.4430.95.2014 o uprawnieniach szkół publicznych prowadzi nabór na rok szkolny 2015/2016 do klas o następujących specjalnościach sportowych: Koszykówka, Piłka siatkowa, Pływanie, Piłka nożna chłopców, Lekkoatletyka, Judo, Karate, Sztuki Walki, Łyżwiarstwo figurowe, Hokej na lodzie, Piłka Ręczna, Tenis ziemny, Boks, Gimnastyka artystyczna, Łucznictwo, Piłka wodna, Szermierka, Strzelectwo. Szkoła prowadzi także klasy na zasadach ogólnych bez specjalności sportowych. Szkoła oferuje dwa poziomy kształcenia: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące.

Terminy rekrutacji, egzaminu sprawnościowego do MSMS, dokumenty, które należy złożyć oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Nabór”. Uwaga!!! Termin egzaminu sprawnościowego będzie podany indywidualnie dla każdego kandydata. W czasie egzaminów sprawnościowych należy okazać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie sprawnościowym. Egzamin sprawnościowy ocenia poziom zaawansowania i predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Zdolności merytoryczne.

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „Edukacji i Sport” o uprawnieniach szkół publicznych ma swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Brzozowej 5/7 w budynku szkolnym o bardzo dobrym standardzie pomieszczeń dydaktycznych (sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, biblioteka) oraz sportowych znajdującym się na terenie monitorowanym, dozorowanym przez całą dobę. Szkoła oferuje zakwaterowanie w bursie szkolnej.

Szkoła korzysta z obiektów i urządzeń sportowych: hali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami piłki koszykowej i piłki siatkowej, stadionów sportowych z bieżnią lekkoatletyczną, pełnowymiarowego boiska o nawierzchni trawiastej i boisk treningowych do piłki nożnej, boisk pełnowymiarowych do piłki siatkowej, siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt treningowy, sali wyposażonej w profesjonalne maty do sportów walki, szatni, natrysków.

Kadrę szkoły tworzą najlepsi specjaliści: trenerzy, fizjoterapeuta, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagog szkolny.

Motto szkolne: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

KOSZTY SZKOLNE – SZKOŁA BEZPŁATNA

SZKOŁA PODSTAWOWA – BEZ CZESNEGO
LICEUM – BEZ CZESNEGO

Uwaga! Uczniowie bez zabezpieczenia socjalnego mogą liczyć na zwolnienie z czesnego bursy, jak również z opłat za wyżywienie.

Wyżywienie: 14 zł dziennie dla zakwaterowanych w bursie (śniadanie, kolacja), obiad – dla wszystkich uczniów bezpłatny. 

Uczniowie spoza Łodzi zakwaterowani są w bursie szkolnej.

Szkoła zapewnia naukę, treningi i odnowę biologiczną.

Przyjęcia uczniów do szkoły odbywają się przez cały rok szkolny.

Organ założycielski i prowadzący szkołę:

Fundacja „Edukacja i Sport” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509440 oraz REGON 101826940 NIP 9471985193 z siedzibą w Łodzi – biuro ul. Brzozowa 3.

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

STATUT MSMS GIMNAZJUM

STATUT MSMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO