Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust

Uwaga! Decyzją Ministra Zdrowia, od poniedziałku 12.10.2020 r. wszystkich uczniów oraz pracowników obowiązuje zakrywanie nosa i ust w czasie przerwy na korytarzach i w przestrzeniach wspólnych szkoły. Osoby nie stosujące się do tej zasady nie będą mogły przebywać w budynku. Zasadę reguluje również wewnętrzny regulamin szkoły.