Letni obóz taneczno-teatralny

Fundacja „Edukacja i Sport”, Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych, oraz klub sportowy UKS Victoria Maestria serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 5-22 lat na letni obóz taneczno-teatralny ATELIER SUMMER CAMP, który odbędzie się w Świętokrzyskiej Polanie, 13 km od Kielc.

ATELIER SUMMER CAMP odbędzie się w przepięknym, ogrodzonym kompleksie na terenie Parku Krajobrazowego, w samym środku lasu, niedaleko Kielc, w którym uczestnicy będą mogli korzystać zarówno z trzech dużych sal z podłogą baletową i lustrami, pełnego wyposażenia akcesoriów tanecznych, aktorskich, sportowych i akrobatycznych, jak również dodatkowych atrakcji na miejscu.

Kadra obozu to przede wszystkim artyści, profesjonalni tancerze, wykwalifikowani trenerzy i dyplomowani choreografowie i aktorzy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i pedagogicznym.

Termin obozu: 02-10.08.2024r.
Miejsce: Kompleks Świętokrzyska Polana, ul. Laskowa 95, 29-050 Chrusty
https://swietokrzyskapolana.pl/

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE OBOZU TANECZNO-TEATRALNEGO

Warunki uczestnictwa:

  • Wpłata I RATY: zadatku w wysokości 1500 zł do 29 maja 2024, który jest równoznaczny z zarezerwowaniem miejsca na obozie (po tym terminie prosimy o kontakt indywidualny);
  • Wpłata II RATY: zadatku w wysokości 1290 zł (dla kandydatów), 1450 zł (dla osób z zewnątrz) do 28 czerwca 2024r.
  • Zapoznanie, akceptacja i dostarczenie podpisanego regulaminu, karty kwalifikacyjnej oraz ogólnych zasad organizacyjnych do siedziby MSMS „Edukacja i Sport” (ul. Jarosławska 29, Łódź) lub skanów wszystkich załączników na adres: maestria@uksvictoria.eu do 29 maja 2024r.
  • Posiadanie przez uczestnika obozu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w obozie taneczno-teatralnym ATELIER SUMMER CAMP.

Opłata za dodatkowe warsztaty taneczne i aktorskie.
-możliwość wpłaty gotówką do 21 czerwca 2024 w sekretariacie szkoły MSMS.
-możliwość dopłaty na podany niżej nr konta, do I RATY zadatku – 150 zł.

Płatności:

•Koszt ATELIER SUMMER CAMP dla uczniów i kandydatów* do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Licem Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport, łącznie z transportem wynosi: 2790 zł

•Koszt ATELIER SUMMER CAMP dla osób spoza liceum, łącznie z transportem wynosi 2950 zł*Po zgłoszeniu i podpisaniu umowy ze szkołą MSMS „Edukacja i Sport”

UWAGA! Istnieje możliwość zapisów na obóz po wskazanych terminach. Prosimy o kontakt indywidualny i telefoniczny z sekretariatem szkoły.

*W przypadku braku terminowych płatności uczestnik zostanie skreślony z listy rezerwacji oraz przeniesiony na listę oczekujących. Przy rezygnacji z obozu po wpłacie I RATY, zadatek nie podlega zwrotowi. Przy rezygnacji z obozu po wpłacie II raty cała kwota wpłacona na poczet obozu nie podlega zwrotowi.

Płatności należy dokonać na konto:

Fundacja „Edukacja i Sport”
ul. Jarosławska 29, 93-524, Łódź
Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108
Tytuł: Obóz ATELIER SUMMER CAMP (z informacją, za którą ratę jest płatność I RATA + warsztaty / II RATA) + imię i nazwisko uczestnika.

Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie do sekretariatu na adres mailowy: sekretariat@msms.eu

Całkowity koszt obozu obejmuje m.in:

1.OFERTA ATELIER SUMMER CAMP:
– noclegi (pokoje 4-osobowe + łazienka, WiFi, aneks kuchenny, TV)
– pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie / wegańskie i wegetariańskiego po wcześniejszym zgłoszeniu)
– wieczory rekreacyjne (ognisko, karaoke, projekty artystyczne, pokazy solo, pokazy filmowe)
– bioodnowa: kryty basen, medytacje, spacery, joga
– zabawy integracyjne (m.in. chrzest obozowy, treningi mentalne)
– panele edukacyjno-dyskusyjne obejmujące pracę nad komunikacją w grupie w rozumieniu poszanowania wrażliwości uczestników, wzajemnej akceptacji i współpracy
– finałowy pokaz pracy artystycznej, turniej, bitwy taneczne oraz pokaz pracy warsztatowo-teatralnej
– ubezpieczenie NNW
– opiekę w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-trenersko-wychowawczej
– relację fotograficzną i filmową
– gadżety ATELIER SUMMER CAMP dla uczestników
– certyfikaty uczestnictwa w poszczególnych warsztatach
– transport autokarem (istnieje możliwość samodzielnego dojazdu)
wyspecjalizowany program taneczny, aktorski i sportowy.
– fakultatywne, dodatkowo płatne:
Oceanika, Park Miniatur, Kraina zabawy z dmuchańcami, park linowym, eurobungee i inne.

2. WYSPECJALIZOWANY PORGRAM ARTYSTYCZNY:
-motoryka/rozruch, progressing ballet technique, taniec klasyczny (pointy, program baletowy), technika tańca jazzowego/modern, broadway jazz, taniec współczesny, akrobatyka, stretching, aktorstwo (ćwiczenia pracy nad rolą, pobudzanie wyobraźni i kreatywności, improwizacje, budowanie fizyczności postaci o ruch intencjonalny, praca z głosem itp.)
-bloki projektowe (spektakl choreograficzny teatru tańca)
-bloki artystyczne (projekty aktorskie)
-bloki sportowo-taneczne (formacje jazzowe, formacje tańca współczesnego)
-projekt filmowy (rejestracja spektaklu teatru tańca oraz performance)
-zajęcia indywidualne, przygotowanie choreografii solo/duet (dodatkowo płatne 130zł/1h)
-warsztaty taneczne i teatralne
-warsztaty tańca i aktorstwa (dodatkowo płatne 150 zł od osoby)
*więcej informacji w opłatach


Kadra obozu to przede wszystkim aktywni artystycznie twórcy przestrzeni teatralnej i tanecznej, absolwenci polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni pedagodzy, trenerzy, aktorzy i choreografowie.

Daria Szymańska – jazz, theatre musical jazz, modern, progressing ballet technique
Patrycja Fidelus – taniec klasyczny, akrobatyka sportowa
Alicja Minc – taniec współczesny, ruch sceniczny, motoryka
Maria Gudejko – aktorstwo, improwizacja


Szczegółowe informacje:

  • Data powrotu: 10 sierpnia 2024
  • Miejsce powrotu: MSMS „Edukacja i Sport” ul. Jarosławska 29 w Łodzi
  • Powrót: godzina 14:00

    *Godziny organizacji transportów, mogą ulec zmianie.

Organizator: Fundacja „Edukacja i Sport”
e-mail: kontakt@fundacjaeis.pl

Kierownik i główny trener obozu: Daria Szymańska
e-mail: d.szymanska@msms.eu
tel: 883-290-666

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania obozu organizator zwraca klientom całość dokonanych wpłat. W przypadku braku napłynięcia do organizatora formularzy zgłoszeniowych uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu w terminie najpóźniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, co jest równoznaczne z istnieniem po stronie organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez klienta w terminie 30 dni od daty planowanego zakończenia obozu.


DOKUMENTY:

KARTA UCZESTNIKA OBOZU TANECZNO-TEATRALNEGO–LATO 2024

REGULAMIN OBOZU TANECZNO-TEATRALNEGO–LATO 2024

OGÓLNIE ZASADY OBOZU TANECZNO-TEATRALNEGO–LATO 2024

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

LISTA RZECZY DO ZABRANIA