Od jutra wszystkie zajęcia na ul. Brzozowej

Od 17 grudnia, klasy uczące się w szkole na ul. Jarosławskiej, będą mieć lekcje w szkole przy ul. Brzozowej.