Otwarte egzaminy końcoworoczne klas artystycznych – 8 czerwca 2024 roku

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego i Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych zaprasza na OTWARTE EGZAMINY KOŃCOWOROCZNE KLAS ARTYSTYCZNYCH, które odbędą się 8 czerwca w sobotę.

Zapraszamy dyrekcję, rodziców, pedagogów, tegorocznych absolwentów, przyjaciół, najmłodszych zawodników UKS Victoria Maestria oraz obecnych ośmioklasistów, naszych kandydatów.
OTWARTE EGZAMINY KOŃCOWOROCZNE to nie tylko podsumowanie merytoryczne i praktyczne całorocznej pracy naszych młodych artystów. Jest to doskonała propozycja dla uczniów aspirujących do klas licealnych o profilu artystycznym MSMS, do zapoznania się ze społecznością Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych. Poza wglądem w poziom nauczania, spotkanie oferuję prezentację obowiązującego programu i wynikających z nich wartości oraz umiejętności zdobywanych przez uczniów Atelier.
Egzaminy wszystkich klas trwać będą cały dzień 😊
Potrzebujemy dużej publiczności i ogrom wsparcia!

Na początku egzaminów, spotykamy się w Teatrze Komedii Impro na ul. Piotrkowskiej 138/140 (OFF Piotrkowska).
Druga część egzaminów odbędzie się w MSMS na ul. Jarosławskiej 29 w sali baletowej.
Więcej informacji w harmonogramie i szczegółowym programie.
Po zakończeniu egzaminów zapraszamy do wspólnej rozmowy.
*Ilość miejsc ograniczona!
Nie obowiązują zapisy. Kto pierwszy ten lepszy 😅

Harmonogram poszczególnych klas:

miejsce: Teatr Komedii Impro, ul. Piotrkowska 138/140, Łódź (OFF Piotrkowska)
9:30-11:00 KLASA AKTORSKA
miejsce: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport”, ul. Jarosławska 29 (sala baletowa)
12:15-13:00 AKROBATYKA (wszystkie klasy)
13:00-14:00 KLASA STREET
14:00-14:30 POKAZ SHOW CASE (praca własna, całe Atelier)
14:30-16:00 KLASA TANECZNO-TEATRALNA
16:00-17:00 EGZAMIN TEORETYCZNY (klasa t-t)

Szczegółowy opis/program egzaminów:


1. KLASA AKTORSKA / 9:30-11:00

PRZEDMIOTY GŁÓWNE:
klasa 1,2 – sceny współczesne, podstawy improwizacji teatralnej, akrobatyka
klasa 3 – monologi wierszem, improwizacja teatralna, akrobatyka
Klasa 3:
Przedmiot: Monologi wierszem
Ćwiczenie: Monolog klasyczny jako podstawa pracy nad rolą w dramacie klasycznym – autor: William Shakespeare.
Klasa 1,2:
Przedmiot: Sceny współczesne
Ćwiczenie: Fragment autorskiego spektaklu „o marzeniach” na postawie improwizacji, wyobraźni i pracy grupowej młodzieży.
Prowadzący: Michał Jóźwik
Klasa 3:
Przedmiot: Improwizacja teatralna
Ćwiczenie: „Długa forma improwizacji” według Harolda
Prowadzący: Magdalena Stefanik
Klasa 1,2:
Przedmiot: Podstawy Improwizacji teatralnej
Ćwiczenie: krótkie gry improwizowane
Prowadzący: Magdalena Stefanik
*20 czerwca, zapraszamy do Teatru Komedii Impro na OTWARTY POKAZ FORM TEATRALNYCH KLAS ARTYSTYCZNYCH, w którym wystąpią uczniowie klasy aktorskiej i taneczno-teatralnej pod opieką pedagogiczną Marii Gudejko, Pawła Głowatego i Michała Jóźwika.
Niebawem więcej informacji w oddzielnym wydarzeniu 😊

2. AKROBATYKA / 12:15 -13:00

W egzaminie biorą udział wszyscy uczniowie klas artystycznych.

Egzamin ma na celu sprawdzenia podstawowych umiejętności fizycznych z materiału i programu realizowanego w bieżącym roku szkolnym.
W ramach egzaminu zobaczymy wybrane elementy i ćwiczenia dopasowane na potrzeby zaliczenia danej grupy, podsumowujące ogólne zdolności motoryczne tj. siła, szybkość, koordynacja, gibkość, wytrzymałość, pamięć ruchowa, rozciągnięcie, które są podstawową umiejętnością i sprawnością każdego przyszłego zawodowego aktora, tancerza i sportowca.
Prowadzący pedagodzy i trenerzy: Daria Szymańska, Anna Petrenko

3. KLASA STREET / 13:00-14:00

PRZEDMIOTY GŁÓWNE:
klasa 1,2
Hip Hop – wiedza teoretyczna i praktyczna (choreografia) + podstawy Hip Hop Dance, metodyka prowadzenia zajęć tanecznych (plan zajęć/konspekt – wyszczególnienie ćwiczeń), akrobatyka
Prowadzący: Klaudia (Kika) Olszewska, Maciej Maślakiewicz.

4. SHOW CASE (praca własna) 14:00-14:30

Prezentacja samodzielnie przygotowanych twórczych prac uczniów.
SHOW CASE, czyli etiuda teatralno-ruchowo-artystyczno-muzyczna na wybrany, dowolny temat, inspirowana polskim wierszem, polskiego autora.
Czas trwania pojedynczej prezentacji to 2-3 minuty
muzyka/tekst/choreografia: własna.
Zaprezentowanych zostanie 9 form, w grupach mieszanych 5-6 osobowych, (na podstawie wcześniejszego losowania).
Każdej grupie, trenerzy i pedagodzy prowadzący wytypowali lidera – odpowiedzialnego przede wszystkim za organizację i twórczą pracę grupy. Na ostateczny efekt pracowała cała grupa – zespół.
LIDERZY:
Klasa Aktorska: Oliwier Purgat, Julia Pietrzak, Karolina Kubasiewicz
Klasa Street Dance: Kacper Bielecki, Maksym Rodionov, Uliana Miadzvedzeva
Klasa Taneczno-Teatralna: Roksana Zasada, Diana Martynyuk, Julia Dulewicz
W skład oceny komisji egzaminacyjnej wchodzi:
-wybór i realizacja tematu (libretto, spójność tematu i przebieg dramaturgiczny)
-kreatywność (wykorzystanie niekonwencjonalnych środków wyrazu)
-koncepcja, kompozycja (forma, ruch, choreografia, śpiew, tekst)
-muzykalność, rytmiczność
-zamysł artystyczno-plastyczny-wizualny (kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty)
-zaangażowanie i wkład pracy

5. KLASA TANECZNO-TEATRALNA / 14:30-16:00

PRZEDMIOTY GŁÓWNE:
Klasa 1a: Taniec klasyczny, taniec jazzowy, tańce narodowe, rytmika, aktorstwo
Klasa 2a: Taniec klasyczny, taniec jazzowy, taniec współczesny, emisja głosu, aktorstwo
Klasa 3a: Taniec klasyczny + wariacja klasyczna, taniec jazzowy, taniec współczesny
klasa 1,2,3: Akrobatyka i wiedza teoretyczna z przedmiotów głównych.
Program:
Klasa 1a,2a,3a
Przedmiot: Taniec klasyczny
Wybrane ćwiczenia z lekcji tańca klasycznego.
W przebiegu egzaminu: klasa 1: środek – adagio, forma- „walc pomyłek”, klasa 2: środek – battement tendu, battement jete, forma – „walc godzin”, klasa 3: środek – grand battement, forma „Lilac fairy”
Prowadzący trener/choreograf: Patrycja Fidelus
Klasa 1,2,3
Przedmiot: Taniec jazzowy
W ramach egzaminu zobaczymy: dwa ćwiczenia na środku bazujące na elementach charakterystycznych dla tańca jazzowego, 4 kompozycje zawierające kroki, ruchy, i skoki jazzowe – przekątne, performing art improvisation oscylujące na technice tańca jazzowego, muzykalności i rytmiczności, interpretacji oraz wyrazowości scenicznej. Dodatkowo pokaz dwóch grup choreografii formacji reprezentacyjnej (dwa składy).
Prowadzący trener/choreograf: Daria Szymańska
Klasa 1a
Przedmiot: Rytmika i umuzykalnienie
Ćwiczenie: Bodypercussion-polirytmie głosowo-ruchowe
Prowadzący pedagog: Joanna Wolańska
Klasa: 2a
Przedmiot: Taniec współczesny
Ćwiczenie: Wykonanie choreografii egzaminacyjnej
Krótka forma choreograficzna bazująca na frazach ruchowych, które uczniowie rozwijali w trakcie trwania semestru. Wykorzystujemy elementy partnerowania i pracy z podłogą.
Prowadzący trener: Katarzyna Koziorz
Klasa: 2a
Przedmiot: Emisja głosu
Ćwiczenie: Śpiew wielogłosowy
Harmonia i polifonia we współczesnej muzyce rozrywkowej
Prowadzący pedagog: Alicja Tranda-Hołubowicz
Klasa 1a
Przedmiot: Tańce narodowe
Ćwiczenie: Śpiew z region Kujaw. Kujawiak i Oberek – choreografia.
Prowadzący trener/choreograf: Joanna Krężel
Klasa 1a
Przedmiot: Emisja, dykcja, impostacja
Ćwiczenie: „Duchy tych, co mieszkali tu” z filmu Mój brat Niedźwiedź.
Prowadzący pedagog: Martyna Henke
Klasa 1a,2a
Przedmiot: Formy sceniczne/aktorstwo
Ćwiczenie: Forma teatralna, wypowiedź prozą
Pedagog prowadzący: Paweł Głowaty
* 20 czerwca, zapraszamy do Teatru Komedii Impro na OTWARTY POKAZ FORM TEATRALNYCH KLAS ARTYSTYCZNYCH, w którym wystąpią uczniowie klasy aktorskiej i taneczno-teatralnej pod opieką pedagogiczną Marii Gudejko, Pawła Głowatego i Michała Jóźwika. Niebawem więcej informacji w oddzielnym wydarzeniu.

6. EGZAMIN TEORETYCZNY (klasa taneczno-teatralna)

Ostatni etap egzaminów końcoworocznych zakłada sprawdzian z wiedzy teoretycznej, obejmujący materiał całoroczny z przedmiotów głównych.

Trzymamy kciuki za wspaniałe wyniki i doświadczenia artystyczne!
Do zobaczenia 😊