Plan lekcji

PO OSTATECZNYM USTALENIU LIST GRUP NA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (LO PO GIMNAZJUM) MOŻE BYĆ NIEWIELKA KOREKTA PLANU.

PODCZAS NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ Z ESPORTU W POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁACH KLASOWYCH ZOSTANIE DOKONANY PODZIAŁ NA GRUPY/DRUŻYNY I UKŁAD ZAJĘĆ W ISTNIEJĄCYM PLANIE ZAJĘĆ. PODZIAŁ ZOSTANIE DOKONANY RAZEM Z UCZNIAMI NA PODSTAWIE DOKONANYCH PRZEZ NICH WYBORÓW – SC, LOL, PROGRAMOWANIE.

 
 
(ZACZYNAMY OD PONIEDZIAŁKU 14.09)
 
(ZACZYNAMY OD WTORKU 15.09)
 
(ZACZYNAMY OD PONIEDZIAŁKU 14.09)