PŁATNOŚCI

SZKOŁY

Szkoła Podstawowa 250 zł/mc

Od roku szkolnego 2024/2025 – 450 zł/mc płatne cały rok

MSMS LO „Edukacja i Sport” – klasy mistrzostwa sportowego i ogólne: 250 zł/mc

Od roku szkolnego 2024/2025 – 450 zł/mc płatne cały rok

MSMS LO „Edukacja i Sport” – klasy artystyczne: 350 zł/mc

Od roku szkolnego 2024/2025 – 600 zł/mc płatne cały rok

Wpłaty prosimy uiszczać na konto Fundacji Edukacja i Sport wpisując w tytule: wpłata na fundację / wpłata na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

UKS VICTORIA – dotyczy osób spoza szkoły

BOKS:

1 x w tygodniu – 100 zł

2 x w tygodniu – 150 zł

BADMINTON dla dzieci:

1 x w tygodniu – 100 zł

2 x w tygodniu – 150 zł

BADMINTON dla dorosłych:

1 x w tygodniu – 150 zł

2 x w tygodniu – 250 zł

Wpłaty prosimy uiszczać na konto UKS wpisując w tytule: wpłata na cele statutowe

Numer rachunku bankowego PKOBP S.A. nr rachunku 34 1020 3378 0000 1102 0367 3530

POZOSTAŁE

legitymacja szkolna: 15 zł

duplikat legitymacji szkolnej: 20 zł

duplikat świadectwa: 15 zł