Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy 1-3 SP o godz. 10:00 na sali gimnastycznej 

klasy 4-8 SP o godz. 10:30 w salach lekcyjnych

LICEUM:

klasy 1 LO o godz. 12:00 na sali gimnastycznej

klasy 2-4 LO o godz. 12:30 w salach lekcyjnych