Rozszerzenia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – KLASY I LO – 2020/2021

(KAŻDA KLASA 3 PRZEDMIOTY)

1A – KLASA TANECZNO-TEATRALNA (AD ASTRA)

język polski, język angielski, historia

1B – KLASA TANECZNA (CZARNE STOPY), AKTORSKA

język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

1C – KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, E-SPORT

MS – geografia, języka angielski, wiedza o społeczeństwie

E-SPORT – informatyka, języka angielski, matematyka

1D, E– KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MS1 – geografia lub matematyka, język angielski, wiedza społeczeństwie

MS2 – geografia, język angielski, biologia lub chemia

(uczeń dokonuje wyboru przy podpisywaniu umowy ze szkołą)

 

 

UWAGA - trwa nabór do Szkoły Podstawowej oraz Liceum. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 570-753-808 oraz mailowego: sekretariat@msms.eu / sekretariat_sp@msms.eu