Rozszerzenia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – KLASY I LO – 2020/2021

(KAŻDA KLASA 3 PRZEDMIOTY)

1A

GRUPA TANECZNO-TEATRALNA (AD ASTRA): język polski, język angielski, historia

GRUPA E-SPORT: matematyka, język angielski, geografia

1B

GRUPA TANECZNA (CZARNE STOPY), AKTORSKA: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

GRUPA SPORTOWA: matematyka, język angielski, geografia

1C

Matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

1D

Geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie