Szkoła Podstawowa

TRWA NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I – II

– zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym z elementami dyscyplin sportowych: piłka ręczna, piłka nożna, judo, badminton, szermierka, koszykówka, boks, karate
– 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu
– dwa języki obce: angielski i hiszpański
– dodatkowo 1 godzina w tygodniu gimnastyki korekcyjnej
– dodatkowo 2 godziny zajęć na basenie 

Koszt za dodatkowe godziny sportu i języków obcych: 200 zł/mc

KLASA IV, VII, VIII

– dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, judo, badminton, boks, koszykówka, strzelectwo sportowe, szermierka
– 16 godzin zajęć sportowych
– dodatkowo 2 godziny zajęć na basenie
– nowatorskie zajęcia z zakresu kompetencji miękkich
– najlepsze grono pedagogiczne
– nowoczesne zaplecze edukacyjne
– zawody, konkursy, przedstawienia, wycieczki
– koła zainteresowań
– wspaniała atmosfera
– międzynarodowe towarzystwo
– bursa szkolna dla uczniów spoza Łodzi (dotyczy uczniów od VI klasy)

Koszt: 200 zł/mc

Zasady i terminarz naboru do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 10.02.2021r.
 2. Kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” należy:
  • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat_sp@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
  • zapisać się poprzez formularz internetowy. W ciągu 14 dni od jego złożenia szkoła skontaktuje się z Rodzicem w celu potwierdzenia jego zgodności i przekazania wiadomości nt. dalszych działań rekrutacyjnych. (dostępny wkrótce)
 3. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe dla kandydatów. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 dokładny termin testów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły w zakładce – nabór – w momencie pojawienia się uregulowań prawnych pozwalających na przeprowadzenie takowych testów.
 4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2021 roku 
 5. Po pozytywnej decyzji należy podpisać ze szkołą UMOWĘ – najpóźniej do dnia 7 lipca. 
 6. Ilość miejsc ograniczona – 1 klasa – 20-25 osób.
 7. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

Uwaga! W przypadku rekrutacji do I klasy obowiązkowo należy przedstawić oświadczenie o gotowości szkolnej dziecka. Dokument wystawia przedszkole bądź poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZOSTAŃ CZEMPIONEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ „EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI