Szkoła Podstawowa

TRWA NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I – II

Klasa sportowa – nabór do I i II klasy

– zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym z elementami dyscyplin sportowych: piłka ręczna, piłka nożna, judo, badminton, koszykówka, boks, karate
– 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu
– dwa języki obce: angielski i hiszpański
– dodatkowo 1 godzina w tygodniu gimnastyki korekcyjnej
– dodatkowo 2 godziny zajęć na basenie 

Koszt za dodatkowe godziny sportu i języków obcych: 200 zł/mc

Klasa mistrzostwa sportowego o profilu sporty wodne – nabór do I klasy

 • 16 lekcyjnych zajęć sportowych w tygodniu, w tym:
  • 6 godzin zajęć na basenie – treningi 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (pływanie synchroniczne, skoki do wody, tzw. trening suchy)
  • 3 godziny WF
  • 6 godzin zajęć ogólnorozwojowych z elementami dyscyplin sportowych (m.in. boks, judo, badminton, piłka ręczna, piłka nożna, karate, koszykówka)- 1 godzina gimnastyki korekcyjnej
 • Dodatkowo:
  • 2 godziny języka hiszpańskiego
  • 2 godziny języka angielskiego
  • dowóz dzieci do szkoły po zajęciach na basenie pod opieką wychowawcy

   𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀! 𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜 – 𝟏𝟐.
   KOSZT: 400 zł/mc

KLASA IV, VII, VIII

Klasa mistrzostwa sportowego

– dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, judo, badminton, boks, koszykówka, strzelectwo sportowe (sporty drużynowe – zajęcia prowadzone w klubach w sekcjach sportowych poza planem lekcji, na które rodzice samodzielnie dowożą dzieci; sporty indywidualne – zajęcia prowadzone w sekcjach sportowych poza planem lekcji, na które rodzice samodzielnie dowożą dzieci lub w przypadku jednej dyscypliny w calej klasie zajęcia prowadzone w ramach planu lekcji)
– 16 godzin zajęć sportowych
– dodatkowo 2 godziny zajęć na basenie

– dodatkowe 2 godziny języka (hiszpański lub niemiecki) – dotyczy IV klasy
– nowatorskie zajęcia z zakresu kompetencji miękkich
– najlepsze grono pedagogiczne
– nowoczesne zaplecze edukacyjne
– zawody, konkursy, przedstawienia, wycieczki
– koła zainteresowań
– wspaniała atmosfera
– międzynarodowe towarzystwo
– bursa szkolna dla uczniów spoza Łodzi (dotyczy uczniów od VI klasy)

Koszt: 50 zł/mc (dotyczy klas VII i VIII)

Koszt: 200 zł/mc (dotyczy klasy IV)

Klasa mistrzostwa sportowego o profilu sporty wodne – nabór do klasy IV

 • 16 lekcyjnych zajęć sportowych w tygodniu, w tym:
  • 6 godzin zajęć na basenie – treningi 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (pływanie synchroniczne, skoki do wody, tzw. trening suchy)
  • 3 godziny WF
  • 6 godzin zajęć ogólnorozwojowych z elementami dyscyplin sportowych (m.in. boks, judo, badminton, piłka ręczna, piłka nożna, karate, koszykówka)- 1 godzina gimnastyki korekcyjnej
 • Dodatkowo:
  • 2 godziny języka hiszpańskiego lub niemieckiego
  • 2 godziny języka angielskiego
  • dowóz dzieci do szkoły po zajęciach na basenie pod opieką wychowawcy

   𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀! 𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜 – 𝟏𝟐.
   KOSZT: 400 zł/mc

Zasady i terminarz naboru do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 10.02.2021r.
 2. Kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” należy:
  • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat_sp@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
  • zapisać się poprzez formularz internetowy. W ciągu 14 dni od jego złożenia szkoła skontaktuje się z Rodzicem w celu potwierdzenia jego zgodności i przekazania wiadomości nt. dalszych działań rekrutacyjnych. (dostępny wkrótce)
 3. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe dla kandydatów. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 dokładny termin testów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły w zakładce – nabór – w momencie pojawienia się uregulowań prawnych pozwalających na przeprowadzenie takowych testów.
 4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2021 roku 
 5. Po pozytywnej decyzji należy podpisać ze szkołą UMOWĘ – najpóźniej do dnia 7 lipca. 
 6. Ilość miejsc ograniczona – 1 klasa – 20-25 osób.
 7. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

Uwaga! W przypadku rekrutacji do I klasy obowiązkowo należy przedstawić oświadczenie o gotowości szkolnej dziecka. Dokument wystawia przedszkole bądź poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZOSTAŃ CZEMPIONEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ „EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI