Szkoła Podstawowa

TRWA NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I – III

Klasa sportowa – nabór do I, II i III klasy

 • zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym z elementami dyscyplin sportowych: piłka ręczna, piłka nożna, judo, badminton, boks
 • 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu
 • dwa języki obce: angielski i hiszpański
 • dodatkowo zajęcia na basenie raz w tygodniu

Koszt: 250 zł/miesiąc

KLASY IV-VI

 • 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu – w tym wf, treningi, udział w zawodach
 • dyscypliny do wyboru: boks, judo, badminton, piłka ręczna, piłka nożna (zajęcia prowadzone w klubach, w sekcjach sportowych poza planem lekcji w szkole lub na które rodzice samodzielnie dowożą dzieci)
 • możliwość trenowania innych sportów indywidualnie w klubach
 • dodatkowe 2 godziny języka hiszpańskiego w tygodniu
 • nowatorskie zajęcia z zakresu kompetencji miękkich
 • najlepsze grono pedagogiczne
 • nowoczesne zaplecze edukacyjne
 • zawody, konkursy, przedstawienia, wycieczki
 • koła zainteresowań
 • wspaniała atmosfera
 • międzynarodowe towarzystwo

DLA CHĘTNYCH 1 GODZINA BASENU W TYGODNIU – PŁATNA DODATKOWO


Koszt: 250 zł/miesiąc

KLASA VII I VIII

 • 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu
 • dyscypliny do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, judo, badminton, boks, hokej, strzelectwo sportowe (zajęcia prowadzone w klubach, w sekcjach sportowych poza planem lekcji w szkole lub na które rodzice samodzielnie dowożą dzieci)
 • możliwość trenowania innych sportów indywidualnie w klubach
 • nowatorskie zajęcia z zakresu kompetencji miękkich
 • najlepsze grono pedagogiczne
 • nowoczesne zaplecze edukacyjne
 • zawody, konkursy, przedstawienia, wycieczki
 • koła zainteresowań
 • wspaniała atmosfera
 • międzynarodowe towarzystwo
 • pomoc w organizacji noclegów w bursie szkolnej dla uczniów spoza Łodzi


Czesne: 250 zł/miesiąc

UWAGA – tworzymy po jednej klasie na poziomie. Liczba miejsc ograniczona.

Zasady i terminarz naboru do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport”

 1. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się z dniem 01.02.2023 r.
 2. Kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” należy:
  • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat_sp@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
 3. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe dla kandydatów. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 dokładny termin testów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły w zakładce – nabór – w momencie pojawienia się uregulowań prawnych pozwalających na przeprowadzenie takowych testów.
 4. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2023 roku 
 5. Po pozytywnej decyzji należy podpisać ze szkołą UMOWĘ – najpóźniej do dnia 7 lipca. 
 6. Ilość miejsc ograniczona – 1 klasa – 20-25 osób.
 7. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

Uwaga! W przypadku rekrutacji do I klasy obowiązkowo należy przedstawić oświadczenie o gotowości szkolnej dziecka. Dokument wystawia przedszkole bądź poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZOSTAŃ CZEMPIONEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ “EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI

 

Zebrania z rodzicami

 

19.09 - godzina 17.00
SP - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a
LO - 1D


20.09 - godzina 17.00
SP - 6a, 7a
LO - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D