Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Dyrektor Szkoły:
Janusz Rześniowiecki
j.rzesniowiecki@msms.eu
tel. +48 732 734 533

Kontakt:
email:  kontakt@fundacjaeis.pl

Wicedyrektor Szkoły:
Tomasz Jęk
email: t.jek@msms.eu
tel: +48 570 787 182

adres:
ul. Brzozowa 5/7, Łódź

ul. Jarosławska 29, Łódź

Sekretariat czynny w godz. 8:00-16:00
Ewelina Kubicka, tel: +48 570 753 808 (ul. Brzozowa)

Marzena Szuba, tel: + 48 574 692 198 (ul. Jarosławska)

Kontakt: sekretariat@msms.eu / sekretariat_sp@msms.eu