Baza dydaktyczna i sportowa szkoły

Szkoła dysponuje:

 • dziennikiem elektronicznym, w którym na bieżąco, każdego dnia Rodzice i Uczniowie otrzymują liczne informacje na temat tego, co się dzieje w szkole
 • szatnią oraz szafkami, gdzie uczniowie mogą przechowywać np. obuwie na zmianę, stroje sportowe podręcznik, zeszyty
 • wspaniałą bazą sportową, m.in. pełnowymiarową salą sportową, dwoma wielofunkcyjnymi boiskami /piłka ręczna, siatkówka, koszykówka/, boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną murawą typu „Orlik”
 • salami tanecznymi i teatralnymi
 • bogato wyposażoną biblioteką
 • pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu
 • nowoczesnymi multimedialnymi pracowniami przedmiotowymi
 • nowoczesnymi pracowniami i salami dydaktycznymi,
 • nowoczesnymi i atrakcyjnymi dla dzieci metodami nauczania,
 • stołówką
 • fachową, życzliwą i opiekuńczą kadrą pedagogiczną.

Wychowanie fizyczne

 • Pełnowymiarowa sala do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej z trzema sektorami + widownia,
 • sala „lustrzana” do zajęć typu balet, aerobik,
 • 2 sale do zajęć judo, gimnastycznych, karate,
 • pełne zaplecze sanitarne, 4 szatnie, natryski
 • siłownia
 • Tereny sportowo-rekreacyjne (ok. 2,5 ha) typu „Orlik”:
  • boisko do piłki nożnej z trybunami,
  • bieżnia lekkoatletyczna,
  • boisko do siatkówki,
  • boisko do koszykówki,
  • 2 boiska do kometki,
  • korty tenisowe,
  • siłownia na powietrzu,
  • stoły do tenisa,
  • stoły do szachów.


Geografia
– W szkole istnieją 3 pracownie geograficzne wyposażone w sprzęt multimedialny wykorzystywany regularnie na zajęciach. Nauczyciele pracują głównie metodami aktywnymi. Wiele prac młodzież wykonuje zespołowo, dzięki czemu uczy się samodzielności, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Nauczyciele realizują treści związane z edukacją regionalną, europejską i ekologiczną. Powstały programy autorskie. W związku z wdrażaniem wiedzy w tym zakresie nauczyciele współpracują z wieloma instytucjami. Organizują wiele konkursów i biorą wraz z młodzieżą udział w różnych projektach. Młodzież bierze aktywny udział w warsztatach i seminariach PŁ.

ChemiaNa lekcjach chemii kształtujemy w uczniach cechy takie jak systematyczność, staranność w wykonywaniu ćwiczeń i prac domowych, konieczność pracy nad sobą oraz umiejętności prezentacji własnego stanowiska i poszanowania zdania innych, współpracy w zespole, przestrzegania zasad higieny pracy i bezpieczeństwa, dostrzegania zagrożeń wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej.

Historia – Na lekcjach historii poznajemy przeszłość, tak aby zrozumieć nasze teraźniejsze działania i zrozumieć przyszłość. Wspieramy uczniów poprzez działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie ich do egzaminów zewnętrznych. Organizujemy wycieczki do miejsc, które mają związek z historią naszego kraju. Wykorzystujemy nowoczesne technologie m.in. tablicę multimedialną.

InformatykaPrzedmioty informatyczne są realizowane w formie podstawowej i rozszerzonej w 3 nowoczesnych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. W pracowniach obowiązują zasady określone w regulaminie. Zarówno uczniowie Gimnazjum jak i LO mają możliwość zdobywania wiedzy w klasach ze zwiększoną liczbą godzin dydaktycznych. Chętni będą mogli dodatkowo potwierdzić swoje umiejętności zdobywając Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL Core. Uczniowie na terenie całej szkoły mogą korzystać z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

BiologiaZajęcia prowadzone są nie tylko w pracowni biologicznej, także w Palmiarni, ZOO, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Przyrodniczym, na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej. Ważną rolę odgrywa w naszej szkole edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

SztukaProgram zajęć artystycznych to zestaw zagadnień niezbędnych dla edukacji kulturalnej młodego człowieka we współczesnej, tak szybko zmieniającej się, pełnej wydarzeń rzeczywistości. Znajomość podstaw najważniejszych dziedzin kultury i sztuki daje młodemu człowiekowi pełniejsze możliwości poznania samego siebie oraz znalezienie swojego miejsca w najróżniejszych dziedzinach twórczości. Jednym z celów zajęć artystycznych jest dopingowanie do własnej działalności artystycznej. W zajęciach zaproponowano różne formy działalności i kontakty ze środowiskami twórczymi, co w efekcie prowadzi nie tylko do tworzenia, ale także do prezentacji twórczości własnej innym, do świadomego kreowania siebie jako twórcy kultury, do umiejętności czerpania radości z tworzenia.

Strzelectwostrzelnica szkolna. W ten sposób poszerzamy naszą bazę sportową zgodnie z zainteresowaniami uczniów i potrzebami szkoły.

Zapraszamy!