kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 732 734 533 / (+48) 570 787 182

Kadra

Przedstawiamy Wam naszą kadrę.

JANUSZ RZEŚNIOWIECKI
Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” w Łodzi, nauczyciel dyplomowany informatyki, technologii informacyjnej, wychowania technicznego, techniki, zajęć technicznych. Ukończył: studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność nauczycielska); trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie organizacji systemami edukacji informatycznej; trzy semestralne studia podyplomowe nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji; trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania placówką edukacyjną „Menedżer Oświaty”; kursy kwalifikacyjne MEN „Internet w dydaktyce”, „Opiekun pracowni internetowej”, „Tworzenie aplikacji multimedialnych”,  kursy bhp dla kadry kierowniczej, kursy „System Zamówień Publicznych” UMŁ, kurs „Dyrektor szkoły jako pracodawca” i inne. Od 1979 roku nauczyciel szkół łódzkich: Szkoły Podstawowej Nr 72 w Łodzi, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, Szkoły Podstawowej Nr 107, nauczyciel akademicki – wykładowca dydaktyki ogólnej w Katedrze Dydaktyki UŁ, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 109, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 107, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi (1992/2007 – Gimnazjum nr 39 i XLIII Liceum Ogólnokształcące),  nauczyciel SP 113, Gimnazjum nr 42, SMS, Zespołu SP w Bukowcu, organizator liceów zaocznych i szkół policealnych dla dorosłych. Współtworzył w połowie lat 90-tych szkołę mistrzostwa sportowego PZPN. Oceny pracy UMŁ: wyróżniająca 1997, wyróżniająca 2002 i 2007. Cyklicznie organizował z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz firmą Apple IMC Poland Ogólnopolskie Konferencje „Komputer w dydaktyce” oraz szkolenia i warsztaty informatyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów nauczania i dyrektorów szkół aglomeracji łódzkiej. Uczniowie przygotowywani przez nauczyciela to finaliści i laureaci Konkursu Wiedzy Technicznej. Czynny uczestnik sympozjów naukowych (UŁ, UMCS Lublin, WST w Chemnitz i Dreźnie), organizator konferencji metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wdrożył autorską innowację pedagogiczną „Organizacja pracy szkoły”. Czynnym uczestnik  seminarium w Boholt k/Dortmundu, którego tematem była  „Organizacja Oświaty w Republice Federalnej Niemiec i Holandii”. Doprowadził  do podpisania umowy o współpracy między ZSO nr 5 w Łodzi z firmą Apple Computer Europe (szkoła stała się 12-tą w Europie Wzorcową Szkołą Apple). Prowadził szkolenia nauczycieli na temat przepisów awansu zawodowego, wewnętrznego systemu oceniania, wykorzystania technologii informatycznej na lekcjach różnych nauczania, multimediów w dydaktyce, zasad działalności innowacyjnej, ustroju szkolnego. Organizator na terenie szkoły programu „Przedsiębiorczość”, ukierunkowanego na znajomość struktur UE. Pomysłodawca i organizator klas sportowych w ZSO nr 5 Łodzi (szermierka – osiągnięcia na poziomie Mistrzostw Polski – trener Małgorzata Wójcik; od 2000 roku lekka atletyka – na poziomie Mistrzostw Polski, Europy, Olimpiady – wychowankowie m.in. Sylwester Bednarek, Adam Kszczot, trenerzy – Katarzyna Kowalczyk, Stanisław Jaszczak, Tomasz Walicki). Publikuje przemyślenia pedagogiczne w materiałach Uniwersytetu Łódzkiego, na konferencje dla dyrektorów szkół, w Pulsie Edukacyjnym, w Gazecie Chojeńskiej, opracowaniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyróżniony: nagrodą specjalną Inspektora Oświaty i Wychowania, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej stopnia pierwszego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, nagrodą specjalną Kuratora Oświaty w Łodzi, nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, honorowym tytułem „Jestem Mieszkańcem Chojen” i pamiątkowym medalem (2 kadencje przewodniczący Rady Osiedla oraz Zarządu Rady Osiedla „Chojny’ w Łodzi – kilka ulic skanalizowanych, oświetlonych, wyasfaltowanych itp., budowa jednego z  pierwszych w Łodzi Orlików), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyrazami uznania sekretarza Miasta Łodzi i dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ za zorganizowanie imprez międzyszkolnych, podziękowaniami prezydenta Miasta Łodzi za upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży. Od 2011 do 2014 roku inicjator powołania i organizator Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych (owocna współpraca z trenerami: koszykówki dziewcząt Elżbietą Nowak – Trześniewską – polską koszykarką, mistrzynią Polski, wielokrotną reprezentantką Polski, mistrzynią Europy, uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Sydney; koszykówki chłopców Andrzejem Grabem – trenerem II klasy, licencja trenerska PZKosz, trenerem kadr młodzieżowych makroregionu centralnego i województwa łódzkiego U-16,U-18,U-20 i seniorów, trenerem szkolenia  centralnego rocznika 1985/87, długoletnim przewodniczącym wydziału szkolenia ŁZ Koszykówki; Eleną Redłowską – Agafonnikovą – wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, która z klubem z al. Unii zdobyła dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal, reprezentantką Federacji Rosji; trenerem II Klasy siatkówki chłopców Januszem Bieńkowskim byłym zawodnikiem Anilany, Wifamy, Resursy), trenerem I Ligi Start Łódź, I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Złotowie; trenerem II Klasy piłki nożnej  Markiem Miniasem, licencja trenerska PZPN, wychowawcą wielu pokoleń piłkarskiej młodzieży – drużyny prowadzone przez trenera zdobyły vice-mistrzostwo Europy do lat 16-tu oraz mistrzostwo Europy do lat 19-tu, jego wychowankowie reprezentują polskie kluby piłkarskie Ekstraklasy,  I i II Ligi oraz są reprezentantami Polski). Od 2014 roku  inicjator powołania i organizator Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” – dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych.

TOMASZ JĘK
Wicedyrektor szkoły. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą. Wieloletni wykładowca na kursach maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie. Organizator i współorganizator międzyszkolnych konkursów historycznych dla łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie i historii. Autor i kierownik projektu „Moja przyszłość w Moich rękach” realizowanego w ramach POKL. Organizator programów historyczno­artystycznych z zakresu historii Polski XX wieku przeprowadzanych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2011 roku szef sztabu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

MALGORZATA STOSIO
Nauczyciel języka niemieckiego i etyki. Nauczyciel dyplomowany. Lektor języka niemieckiego w Alliance Francaise. Egzaminator gimnazjalny i maturalny. Wykładowca w collegium języków obcych na filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

MONIKA NAGIELSKA-TAMIOŁA
Nauczyciel języka niemieckiego. Nauczyciel dyplomowany. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Współpracuje z Prokuraturą Okręgową w Łodzi, Sądem Okręgowym w Łodzi, Sądem rejonowym dla dzielnicy Łódź-Widzew i Policją w ramach wykonywanych czynności tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego. W latach 2010-2014 lektor języka niemieckiego w Alliance Francaise. Absolwentka szkoły średniej w Niemczech.

EWA ŻEBROWSKA-ZYCH
Nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Licencjonowany trener strzelectwa sportowego. Sędzia strzelectwa sportowego. Instruktor strzelectwa sportowego, dynamiczno-praktycznego i bojowego. Instruktor siatkówki. Trener II klasy w koszykówce.

EWA BUCHOWICZ
Nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki. Licencjonowany trener strzelectwa sportowego. Sędzia III klasy strzelectwa sportowego. Instruktor strzelectwa sportowego, dynamiczno-praktycznego i bojowego. Instruktor lekkiej atletyki i fitness. Posiada 1 DAN w karate tradycyjnym – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski.

DAMIAN SOBUSIAK
Nauczyciel historii. Nauczyciel mianowany. Absolwent studiów podyplomowych bibliotekarstwa.

MARCIN AUGUSTYNIAK
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki. Studia podyplomowe z Pedagogiki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Etyki – Uniwersytet Łódzki. Współpracując z Instytutem Pamięci Narodowej realizował projekt „Za żelazną kurtyną”.

KATARZYNA SŁAWIŃSKA
Nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany. Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim przy tworzeniu bloga w języku angielskim – edublog.pl. Współrealizatorka warsztatów językowych ze studentami zagranicznymi AIESEC. Nawiązała współpracę w ramach projektu e-twinning ze szkołami w Czechach (Pilzno) oraz Francji (Roven). Egzaminator gimnazjalny i maturalny z języka angielskiego. Przewodniczący zespołu egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego.

JOANNA PAWLAK
Nauczycie języka francuskiego i hiszpańskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel mianowany. Egzaminator gimnazjalny z języka francuskiego. Współorganizatorka projektów „Smai Europy”, :Dzień Języków Obcych”, Dzień Hiszpanii”.

BEATA BATOROWICZ-SEBASTJAŃSKA
Nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany. Współrealizatorka warsztatów językowych ze studentami zagranicznymi AIESEC, warsztatów „Smaki Europy”, malej olimpiady dla uczniów klas 6 SP, konkursu poetyckiego w języku polskim i obcym. Egzaminator gimnazjalny z języka angielskiego.

MIECZYSŁAW BOROWIECKI
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, współautor podręczników do tego przedmiotu. Wieloletni Instruktor strzelectwa sportowego, opiekun mistrzów województwa łódzkiego w strzelectwie sportowym w lidze międzyszkolnej, trener i opiekun reprezentantów Łodzi na ogólnopolskie zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety”. Posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki bronią.

WALDEMAR ZAPART
Nauczyciel wychowania fizycznego. Animator sportu. Trener piłki nożnej orlików oraz juniorów w LKS Polonia Łódź Andrzejów. Ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Trener piłki nożnej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Eridan”.

JOANNA CICHOŃSKA
Nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel dyplomowany. Organizator konkursu międzyszkolnego „Pomnik historii”. Koordynator współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Organizator zajęć pozalekcyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych. Organizator projektowych działań nt. „Przyroda w obiektywie”. Uczestnik projektów o Łodzi. Egzaminator maturalny z geografii.

MARTA SUPERNAT
Nauczyciel biologii i chemii. Nauczyciel dyplomowany. Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi w ramach realizacji projektów ekologicznych. Egzaminator maturalny z biologii.

MARTA GRZEGORCZYK
Nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciel dyplomowany. Współrealizatorka projektów „Kulinaria w XX-leciu międzywojennym”, „Film w XX-leciu międzywojennym”, „Moda w XX-leciu międzywojennym”, „Zostań kobietą”. Opiekunka gazetki szkolnej.

MAŁGORZATA SOCHA
Nauczyciel języka polskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Łódzkim. Egzaminator maturalny z języka polskiego.

BOGUSŁAWA KWIATKOWSKA
Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, bibliotekarka. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator gimnazjalny i maturalny z języka polskiego. Członkini zespołu nauczycieli do spraw edukacji filmowej przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

MAGDALENA JAKUSZEWSKA
Nauczyciel matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z Rachunkowości i finansów dla nauczycieli, Zarządzania Oświatą, Finansów Małych i średnich Przedsiębiorstw.

BEATA GRALEWSKA
Nauczyciel matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z Rachunkowości i finansów dla nauczycieli.

ADAM MARCINKOWSKI
Nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator ECDL-a. posiada certyfikaty MCSE +  Security, MCSA, MCP.

MAREK SŁAWIŃSKI
Nauczyciel wychowania fizycznego. Nauczyciel dyplomowany. Instruktor karate – trener wielu medalistów Mistrzostw Polski. Nagroda Ministra Sportu i Turystyki.

MAURYCY ŚMIECHOWICZ
Nauczyciel informatyki, fizyki i astronomii i zajęć technicznych. Nauczyciel dyplomowany. Opieka nad organizacją strzelnicy sportowej.

BARTŁOMIEJ MARCIŃCZAK
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny z historii. Od 10 lat prowadzi kursy maturalne w Akademickim Ośrodku Kształcenia.

MONIKA SZYMCZAK
Nauczyciel języka polskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich. Egzaminator gimnazjalny i maturalny z języka polskiego. W trakcie studiów podyplomowych – Nauczanie języka polskiego jako obcego.

DYJANKIEWICZ KAMIL
Nauczyciel języka rosyjskiego. Nauczyciel mianowany. Absolwent Filologii Rosyjskiej z językiem ukraińskim. Egzaminator gimnazjalny i maturalny. Uczniowie są laureatami Wojewódzkich Konkursów i Międzynarodowych Olimpiad w Kijowie.

MATUSZKO SŁAWOMIRA
Nauczyciel chemii, fizyki i przyrody. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych i maturalny z chemii.

WISZNIEWSKA JOANNA
Nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze. Nauczyciel dyplomowany.