Letni obóz sportowy

Ogólne zasady organizacyjne obozu sportowego

Warunki uczestnictwa:

 • Wpłata ZADATKU w wysokości 1000 złotych do 30 kwietnia 2024 r., która jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca na obozie
 • Zapoznanie, akceptacja i dostarczenie podpisanego regulaminu, karty kwalifikacyjnej oraz ogólnych zasad organizacyjnych do siedziby MSMS „Edukacja i Sport” (ul. Jarosławska 29, Łódź) lub skanu na adres sekretariat@msms.eu do 30 maja 2023 roku
 • Posiadanie przez uczestnika obozu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie sportowym

Płatności:

 • KOSZT OBOZU – 1950 zł
 • I RATA w formie ZADATKU w kwocie 1000 zł (zwrotna tylko w przypadku niezakwalifikowania dziecka) do 30 kwietnia 2024 r.
 • II RATA w kwocie 950 zł płatna do 30 maja 2024 r.

W przypadku braku terminowych płatności uczestnik zostanie skreślony z listy rezerwacji oraz przeniesiony na listę oczekujących.

Płatności należy dokonać na konto:

Fundacja „Edukacja i Sport”

Ul. Jarosławska 29, 93-524 Łódź

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Wpisując w tytule „Obóz sportowy + imię i nazwisko uczestnika”

Rezygnacja:  

Przy rezygnacji z obozu po 30 maja br. płatność za obóz nie podlega zwrotowi.  

Całkowity koszt obozu obejmuje m.in:

 • noclegi i wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • codzienny trening sportowy
 • wstęp na basen – Termy Chochołowskie
 • wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • ognisko
 • górskie wycieczki
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW
 • opiekę w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-wychowawczej
 • transport autokarem

Szczegółowe informacje:

 • Miejsce pobytu: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „U Guta”, ul. Piłsudskiego 37, 34-425 Biały Dunajec
 • Data Wyjazdu: 27 czerwca 2024 r
 • Miejsce zbiórki: ul. Jarosławska 29 (Szkoła MSMS LO „EiS”)

Data powrotu: 5 lipca 2024 r. – WYJAZD Z BIAŁEGO DUNAJCA OKOŁO 11.00 – PRZYJAZD DO ŁODZI OKOŁO 16.00-17.00. DOKŁADNA GODZINA BĘDZIE AKTUALIZOWANA W DNIU PRZYJAZDU Z UWAGI NA TRUDNE DO PRZEWIDZENIA WARUNKI POGODOWO-DROGOWE.

 • Miejsce powrotu: ul Jarosławska 29 (Szkoła MSMS LO „EiS”)

Organizator: Fundacja „Edukacja i Sport”

Kontakt: Tomasz Jęk

e-mail: t.jek@msms.eu

Kierownik obozu: Nikola Kubicka

e-mail: n.kubicka@msms.eu

tel. 518 466 898

Trener Koordynator: Bogdan Szuba

e-mail: m.szuba@msms.eu

tel. 502 664 690

DOKUMENTY:

KARTA KWALIFIKACYJNA

REGULAMIN OBOZU

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU