E-USPRAWIEDLIWIENIA

e-Usprawiedliwienia

Od 01.03.2024r. Rodzice mogą korzystać z elektronicznej formy usprawiedliwiania absencji uczniów

w Librusie – moduł e-Usprawiedliwienia.

  • Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach ucznia dokonują rodzice. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole ustala wychowawca klasy.
  • Uczeń pełnoletni może usprawiedliwić samodzielnie nieobecność na zajęciach na podstawie informacji od lekarza. W innych przypadkach usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca klasy po indywidualnym rozpatrzeniu uzasadnienia usprawiedliwienia.
  • Termin dostarczenia do wychowawcy usprawiedliwienia absencji określa się na 14 dni po upływie dnia powrotu do Szkoły po czasie nieobecności.

Od dziś włączamy udogodnienie w  wariancie Altum rozwiązania LIBRUS Synergia!

Moduł e-Usprawiedliwienia daje możliwość przesyłania usprawiedliwień bezpośrednio z kont rodziców.

Aby usprawiedliwić nieobecność, rodzic nie musi pisać wiadomości do wychowawcy według standardowej formułki – wystarczy, że wypełni formularz, w którym zaznaczy termin nieobecności i wpisze jej powód.

Wychowawca nie musi wyszukiwać pojedynczych dat, które podał rodzic, ponieważ usprawiedliwienia są rejestrowane automatycznie.

WAŻNE!

Wychowawca może zaakceptować lub odrzuć prośbę o usprawiedliwienie nieobecności.

W module jest także dostępna opcja przesyłania załączników (np. zaświadczenia lekarskiego).

Moduł e-Usprawiedliwienia pozwala na szybkie zarządzanie frekwencją uczniów, zwiększając wygodę nauczycieli i rodziców, eliminuje opóźnienia w procesie uzupełniania dokumentacji oraz zmniejsza ryzyko popełniania błędów.

PRZYKŁADOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI MODUŁU E-USPRAWIEDLIWIENIA

INFORMACJA 1

INFORMACJA 2

INFORMACJA 3

PORADNIK ZE STRONY LIBRUS