Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SEMESTR I – 04.09.2023r. – 23.12.2023r.

SEMESTR II – 02.01.2024r. – 21.06.2024r.

04.09.2023r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

19-20.09.2023r. – Zebranie z Rodzicami, godz. 17.00.

13.10.2023r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

02-03.11.2023r. – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

12-13.12.2023r. – Zebranie z Rodzicami, godz. 17.00.

19.12.2023r. – Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych.

20.12.2023r. – Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna).

22.12.2023r. – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

23-31.12.2023r. – Zimowa przerwa świąteczna.

29.01-11.02.2024r. – Ferie zimowe.

19-20.03.2024r. – Zebranie z Rodzicami, godz. 17.00.

28.03-02.04.2024r. – Wiosenna przerwa świąteczna.

19.04.2024r. – Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach IV LO.

24.04.2024r. – Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna klas IV LO).

26.04.2024r. – Zakończenie roku szkolnego w klasach IV LO.

29-30.04.2024r – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

02.05.2024r.- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

03.05.2024r. – Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych).

07-24.05.2024r. – Egzamin maturalny.

07-09.05.2024r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas LO

14-16.05.2024r. – Egzamin ośmioklasisty. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas IV-VIII SP.

21-22.05.2024r. – Zebranie z Rodzicami, godz. 17.00. (informacja o zagrożeniach)

30.05.2024r. – Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych).

31.05.2024r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

14.06.2024r. – Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych.

18.06.2024r. – Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna).

21.06.2024r. – Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.