Liceum Ogólnokształcące

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” jest czteroletnim liceum ogólnokształcącym, przeznaczonym dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W liceum ogólnokształcącym tworzone są także klasy 3-letniego cyklu nauczania, przeznaczone dla młodzieży na podbudowie gimnazjum.

KLASY: