Liceum Ogólnokształcące

TRWA NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „EDUKACJA I SPORT”

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport” zaprasza do klas:

– kształcenie w wybranej dyscyplinie na poziomie olimpijskim
– dodatkowe zajęcia: sztuki walki, pływanie
– zwiększona ilość godzin języka angielskiego
– języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
– nowatorskie zajęcia z zakresu kompetencji miękkich
– najlepsze grono pedagogiczne
– nowoczesne zaplecze edukacyjne
– zawody, konkursy, przedstawienia, wycieczki
– koła zainteresowań
– wspaniała atmosfera
– międzynarodowe towarzystwo
– bursa szkolna dla uczniów spoza Łodzi

Zasady i terminarz naboru do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport”

  1. Prowadzimy nabór ciągły.
  2. Kartę zgłoszenia do Szkoły należy:
    • wypełnić czytelnie i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Jarosławska 29) lub zeskanowane i podpisane zgłoszenie wysłać na adres mailowy: sekretariat@msms.eu (po wysłaniu mailem zgłoszenie zostanie przez szkołę potwierdzone telefonicznie). Oryginał karty zgłoszenia w ciągu 14 dni należy dostarczyć do szkoły (pocztą lub osobiście)
  3. Ostatnim etapem jest rozmowa z Dyrektorem szkoły i decyzja o przyjęciu ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się drugiej połowie maja i czerwcu. Uczniowie wraz z Rodzicami będą umawiani na rozmowy w pierwszej połowie maja 2021 roku. Na rozmowę należy dostarczyć wydruk ocen z I semestru klasy 8 SP i świadectwo z ukończenia klasy 7 SP.
  4. Podczas rozmowy następuje decyzja o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego. W przypadku grup: taneczno-teatralnej, klasy tanecznej z klubem Czarne Stopy, aktorstwo poza rozmową kwalifikacyjną z Dyrektorem szkoły warunkiem przyjęcia do klasy jest pozytywne zaliczenie egzaminu, o którym mowa w zakładce „nabór”.
  5. Proces rekrutacyjny kończy się wraz z wypełnieniem i zamknięciem list uczniów przyjętych.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZOSTAŃ CZEMPIONEM W MSMS “EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI

 

Zebrania z rodzicami

 

19.09 - godzina 17.00
SP - 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a
LO - 1D


20.09 - godzina 17.00
SP - 6a, 7a
LO - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D