Kadra

Janusz Rześniowiecki
Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego  „Edukacja i Sport”. Nauczyciel dyplomowany informatyki, technologii informacyjnej, wychowania technicznego, techniki, zajęć technicznych. Ukończył: studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność nauczycielska); trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie organizacji systemami edukacji informatycznej; trzy semestralne studia podyplomowe nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji; trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania placówką edukacyjną „Menedżer Oświaty”; kursy kwalifikacyjne MEN „Internet w dydaktyce”, „Opiekun pracowni internetowej”, „Tworzenie aplikacji multimedialnych”,  kursy bhp dla kadry kierowniczej, kursy „System Zamówień Publicznych” UMŁ, kurs „Dyrektor szkoły jako pracodawca” i inne. Od 1979 roku nauczyciel szkół łódzkich: Szkoły Podstawowej Nr 72 w Łodzi, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, Szkoły Podstawowej Nr 107, nauczyciel akademicki – wykładowca dydaktyki ogólnej w Katedrze Dydaktyki UŁ, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 109, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 107, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi (1992/2007 – Gimnazjum nr 39 i XLIII Liceum Ogólnokształcące),  nauczyciel SP 113, Gimnazjum nr 42, SMS, Zespołu SP w Bukowcu, organizator liceów zaocznych i szkół policealnych dla dorosłych. Współtworzył w połowie lat 90-tych szkołę mistrzostwa sportowego PZPN. Oceny pracy UMŁ: wyróżniająca 1997, wyróżniająca 2002 i 2007. Cyklicznie organizował z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz firmą Apple IMC Poland Ogólnopolskie Konferencje „Komputer w dydaktyce” oraz szkolenia i warsztaty informatyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów nauczania i dyrektorów szkół aglomeracji łódzkiej. Uczniowie przygotowywani przez nauczyciela to finaliści i laureaci Konkursu Wiedzy Technicznej. Czynny uczestnik sympozjów naukowych (UŁ, UMCS Lublin, WST w Chemnitz i Dreźnie), organizator konferencji metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wdrożył autorską innowację pedagogiczną „Organizacja pracy szkoły”. Czynnym uczestnik  seminarium w Boholt k/Dortmundu, którego tematem była  „Organizacja Oświaty w Republice Federalnej Niemiec i Holandii”. Doprowadził  do podpisania umowy o współpracy między ZSO nr 5 w Łodzi z firmą Apple Computer Europe (szkoła stała się 12-tą w Europie Wzorcową Szkołą Apple). Prowadził szkolenia nauczycieli na temat przepisów awansu zawodowego, wewnętrznego systemu oceniania, wykorzystania technologii informatycznej na lekcjach różnych nauczania, multimediów w dydaktyce, zasad działalności innowacyjnej, ustroju szkolnego. Organizator na terenie szkoły programu „Przedsiębiorczość”, ukierunkowanego na znajomość struktur UE. Pomysłodawca i organizator klas sportowych w ZSO nr 5 Łodzi (szermierka – osiągnięcia na poziomie Mistrzostw Polski – trener Małgorzata Wójcik; od 2000 roku lekka atletyka – na poziomie Mistrzostw Polski, Europy, Olimpiady – wychowankowie m.in. Sylwester Bednarek, Adam Kszczot, trenerzy – Katarzyna Kowalczyk, Stanisław Jaszczak, Tomasz Walicki). Publikuje przemyślenia pedagogiczne w materiałach Uniwersytetu Łódzkiego, na konferencje dla dyrektorów szkół, w Pulsie Edukacyjnym, w Gazecie Chojeńskiej, opracowaniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyróżniony: nagrodą specjalną Inspektora Oświaty i Wychowania, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej stopnia pierwszego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, nagrodą specjalną Kuratora Oświaty w Łodzi, nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, honorowym tytułem „Jestem Mieszkańcem Chojen” i pamiątkowym medalem (2 kadencje przewodniczący Rady Osiedla oraz Zarządu Rady Osiedla „Chojny’ w Łodzi – kilka ulic skanalizowanych, oświetlonych, wyasfaltowanych itp., budowa jednego z  pierwszych w Łodzi Orlików), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyrazami uznania sekretarza Miasta Łodzi i dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ za zorganizowanie imprez międzyszkolnych, podziękowaniami prezydenta Miasta Łodzi za upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży. Od 2011 do 2014 roku inicjator powołania i organizator Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych (owocna współpraca z trenerami: koszykówki dziewcząt Elżbietą Nowak – Trześniewską – polską koszykarką, mistrzynią Polski, wielokrotną reprezentantką Polski, mistrzynią Europy, uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Sydney; koszykówki chłopców Andrzejem Grabem – trenerem II klasy, licencja trenerska PZKosz, trenerem kadr młodzieżowych makroregionu centralnego i województwa łódzkiego U-16,U-18,U-20 i seniorów, trenerem szkolenia  centralnego rocznika 1985/87, długoletnim przewodniczącym wydziału szkolenia ŁZ Koszykówki; Eleną Redłowską – Agafonnikovą – wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, która z klubem z al. Unii zdobyła dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy medal, reprezentantką Federacji Rosji; trenerem II Klasy siatkówki chłopców Januszem Bieńkowskim byłym zawodnikiem Anilany, Wifamy, Resursy), trenerem I Ligi Start Łódź, I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Złotowie; trenerem II Klasy piłki nożnej  Markiem Miniasem, licencja trenerska PZPN, wychowawcą wielu pokoleń piłkarskiej młodzieży – drużyny prowadzone przez trenera zdobyły vice-mistrzostwo Europy do lat 16-tu oraz mistrzostwo Europy do lat 19-tu, jego wychowankowie reprezentują polskie kluby piłkarskie Ekstraklasy,  I i II Ligi oraz są reprezentantami Polski). Od 2014 roku  inicjator powołania i organizator Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum „Edukacja i Sport” i Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport” – dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych.

Tomasz Jęk
Wicedyrektor szkoły. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą. Wieloletni wykładowca na kursach maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie. Organizator i współorganizator międzyszkolnych konkursów historycznych dla łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie i historii. Autor i kierownik projektu „Moja przyszłość w Moich rękach” realizowanego w ramach POKL. Organizator programów historyczno­artystycznych z zakresu historii Polski XX wieku przeprowadzanych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2011 roku szef sztabu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Beata Gralewska
Wicedyrektor szkoły. Nauczyciel matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z Rachunkowości i finansów dla nauczycieli.

Izabella Rześniowiecka-Walter
Wicedyrektor szkoły. Pedagog w szkole podstawowej. Z wykształcenia również muzyk instrumentalista, kulturoznawca i coach.

Ewelina Kubicka

Wicedyrektor szkoły

Bondyra Piotr – trener aktorstwa

Borowiecki Mieczysław – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor strzelectwa sportowego w SP i LO

Buchowicz Ewa – nauczyciel informatyki w SP i LO

Buchowicz Michał – nauczyciel informatyki w LO

Gurkało Ludmiła trener badmintona

Jackowska Elżbieta – nauczyciel j. polskiego w LO

Jakuszewska Magdalena – nauczyciel matematyki w SP i LO

Jurek Krzysztof – nauczyciel historii w LO

Kempska Ewa – nauczyciel j. angielskiego w LO

Kocik Adam – nauczyciel historii i wosu w LO

Korkosiński Konrad – trener aktorstwa

Kromer Anna – nauczyciel nauczania początkowego

Turek Sylwia – nauczycielka nauczania początkowego i języka angielskiego w klasach 1-3 SP

Królikowska Danuta – nauczyciel matematyki w LO

Krysiak Radosław – nauczyciel chemii i biologii w SP i LO

Krzyżański Adam – nauczyciel historii i wosu w SP i LO

Kubicka Ewelinapedagog szkolny w LO

Kubińska Danuta – nauczyciel wf w SP i LO

Drabczyńska Alicja – nauczyciel j.polskiego w SP i LO

Lewiński Bogdan – nauczyciel historii i wosu w SP i LO

Lisik Marta – nauczyciel matematyki w SP i LO

Małagowska Gabriela – nauczyciel j. angielskiego w SP

Marcińczak Bartłomiej – nauczyciel historii i wosu w LO

Matuszko Słwomira – nauczyciel fizyki i chemii w LO

Matyjasik Michał – nauczyciel wf i trener piłki ręcznej w LO

Melnyk Wasyltrener judo

Morąg Tomasz – nauczyciel wf w SP i LO

Nasalska Hanna – nauczyciel j. rosyjskiego w SP i LO

Niszczeta Olenatrener judo

Posłajko Monika – nauczyciel techniki, muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze w SP i LO

Rączka Aleksandra – nauczyciel j. polskiego w LO

Siwek Joanna – nauczyciel j. angielskiego w LO

Stańdo Marzena – nauczyciel j.polskiego w SP i LO

Strzelecka-Palka Katarzyna – nauczyciel j.polskiego w LO

Szuba Bogdan – trener boksu

Szymańska Małgorzata – nauczyciel biologii i przyrody w SP i LO

Urban Aleksandra – nauczyciel chemii w SP i LO

Zajdlic Monika – nauczyciel j. angielskiego w SP i LO

Żebrowska-Zych Ewa – nauczyciel informatyki w SP i LO