Obóz aktorski

OBÓZ AKTORSKI MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
“EDUKACJA I SPORT” W ŁODZI

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze szkolnym sekretariatem (570-753-808) lub mailowo: sekretariat@msms.eu

Termin: 19-28 sierpnia 2022 r.

WYJAZD  – 19 .08 – PARKING LIDL, SKRZYŻOWANIE UL. H. DĄBROWSKIEGO i J.KILIŃSKIEGO, godzina. 5.30 (zbiórka)

POWRÓT – 28.08 – PARKING LIDL, SKRZYŻOWANIE UL. H. DĄBROWSKIEGO i J.KILIŃSKIEGO, godzina. ok. 22.00


Miejsce pobytu: Ośrodek Wczasowo-Campingowy MIESZKO, Rewal oraz WIOSKA ARTYSTYCZNA JANOWO

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego serdecznie zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat na letni obóz aktorski, który odbędzie się w Rewalu i Wiosce Artystycznej JANOWO.

Obóz odbędzie się w Ośrodku Wczasowo-Campingowym MIESZKO. Zapewniamy bardzo dobre warunki wypoczynku. Warsztaty aktorskie odbędą się w Wiosce Artystycznej Janowo, położonej 10 km od Rewala. Uczestnicy będą dowożeni na zajęcia i po zajęciach busem.

Kadra obozu to przede wszystkim artyści, profesjonalni aktorzy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

Warsztaty z Improwizacji Aktorskiej

  1. Co to jest IMPRO ?

         Sama sztuka improwizacji była znana od zawsze, chociażby dzięki komedii Dell Arte, natomiast jej rozkwit zawdzięczamy Violi Spolin, która spopularyzowała improwizację teatralną w USA w latach 50. Później w latach 60, był to Keith Johnston.

2. Co dają warsztaty IMPRO ?

         Warsztaty impro opierają się na założeniu, że dzięki odpowiedniemu treningowi, można się nauczyć tworzyć improwizowane sceny, w sposób ciekawy i interesujący, zarówno dla innych osób uczestniczących w warsztatach, jak i dla publiczności oglądającej spektakl.

         Ćwiczenie improwizowanych scen otwiera nasz umysł i uwalnia nasze możliwości. Ważną częścią każdego warsztatu jest rozgrzewka, dzięki której właściwa część warsztatu przebiega w luźnej, nieskrępowanej atmosferze. W ten sposób rozgrzewka przed warsztatem impro wyłącza naszego wewnętrznego cenzora i odblokowuje nasze prawdziwe „JA”, nasze prawdziwe reakcje i emocje. Uwalnia nas od strachu przed popełnianiem błędów – co więcej, pokazuje, że błąd może być źródłem nowych możliwości.

3. Czego nauczysz się na warsztatach ?

  • Poznasz twórczą moc akceptacji
  • Rozwiniesz podzielność uwagi
  • Wyćwiczysz umiejętność słuchania i koncentracji
  • Nauczysz się reagować spontanicznie
  • Poznasz nowe sposoby kreatywnego myślenia
  • Opanujesz podstawy aktorstwa i ruchu scenicznego
  • Pokonasz strach przed publicznymi występami


W ramach obozu przewidziane jest:
– WARSZTATY z improwizacji aktorskiej
– wycieczki nad morze i wieczory rekreacyjne
– Opieka medyczna
– Ubezpieczenie NNW


Warunki uczestnictwa:
– Pobranie i wypełnienie karty kwalifikacyjnej.
– Wysłanie karty na obóz na adres e-mail: sekretariat@msms.eu

Wpłata I raty – do 20 czerwca 2022 r. (po tym terminie prosimy o kontakt indywidualny) o wysokości 700 zł, która jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca na obozie. Zapoznanie, akceptacja i dostarczenie podpisanych: regulaminukarty kwalifikacyjnejogólnych zasad organizacyjnych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku do siedziby MSMS “Edukacja i Sport” (ul. Jarosławska 29, Łódź) lub wysłanie skanu na adres e-mail: sekretariat@msms.eu do 20 czerwca 2022 r. UWAGA! Istnieje możliwość zapisów na obóz po wskazanych terminach. Prosimy o kontakt.

Wpłata II raty do 15 lipca 2022 r. o wysokości:

  • w przypadku uczniów i kandydatów do MSMS  – 1400 zł
  • dla uczestników spoza szkoły  – 1600 zł

W przypadku braku terminowych płatności uczestnik zostanie skreślony z listy rezerwacji oraz przeniesiony na listę oczekujących.

Całkowity koszt obozu obejmuje:

DOJAZD ATOBUSEM REJSOWYM
– noclegi
– wyżywienie (z uwagi na zajęcia warsztatowe poza ośrodkiem uczestnicy otrzymają tzw. suchy prowiant na śniadanie i dostęp do kuchni w Wiosce Artystycznej Janowo)
– program obozu (codzienne warsztaty aktorskie we Wiosce Artystycznej Janowo) – warsztaty będą połączone z udziałem i obsługą dwóch przedstawień teatralnych – popołudniowego i wieczornego)
– dodatkowe ubezpieczenie NNW
– opiekę w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-wychowawczej
– wyjście nad morze
– materiał zdjęciowy i film poobozowy
– gadżety klubowe dla wszystkich uczestników
– certyfikat uczestnictwa w poszczególnych warsztatach
– transport busem

Szczegółowe informacje i kontakt:

Organizator: Fundacja Edukacja i Sport
Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108
Tytuł: Obóz aktorski (z informacją, za którą ratę jest płatność) + imię i nazwisko uczestnika

Koordynator obozu i główny trener obozu:
Konrad Korkosiński
Tel: 510 362 740 / Konrad.korkosinski@gmail.com

Kierownik obozu:
Nikola Kubicka
Tel: 518 466 898 / sekretariat@msms.eu

Termin: 19-28 sierpnia 2022 r.
Miejsce pobytu: 
REWAL oraz WIOSKA ARTYSTYCZNA JANOWO

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA KWALIFIKACYJNA

REGULAMIN OBOZU

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE OBOZU AKTORSKIEGO

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania obozu organizator zwraca klientom całość dokonanych wpłat. W przypadku braku napłynięcia do organizatora formularzy zgłoszeniowych uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu w terminie najpóźniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, co jest równoznaczne z istnieniem po stronie organizatora obowiązku zwrotu całości
kwoty wpłaconej przez klienta w terminie 30 dni od daty planowanego zakończenia obozu.